Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© oem international Teknik | 14 juli 2020

Ökat resultat för OEM International

Teknikhandelskoncernens resultat för andra kvartalet steg med fem procent.

OEM International redovisar en nettoomsättning på 766 miljoner kronor under andra kvartalet, en minskning med tio procent från i fjol. Orderingången blev 13 procent lägre än jämförelseperioden och landade på 766 miljoner. – Efter en längre tid av god utveckling befinner vi oss nu i en helt ny marknadssituation. Verksamheten har kraftigt påverkats av Corona-pandemin men organisationen har på ett positivt sätt anpassat sitt arbetssätt. Det är en besvärlig situation och det finns en osäkerhet både inför den närmaste framtiden och hur pandemin påverkar marknaden i ett längre perspektiv, säger OEM:s vd och koncernchef Jörgen Zahlin i delårsrapporten. Bolagets rörelseresultat skrivs till 96 miljoner, en ökning med sju procent. Och resultatet efter skatt ökade med fem procent till 73 miljoner. – Resultatet har påverkats av att koncernens rörelsekostnader minskat under perioden samt av erhållna statliga stöd i varierad omfattning i de länder vi har verksamhet. Den minskade omsättningen kombinerat med resultatförbättringen gör att rörelsemarginalen har förstärkts med två procentenheter, jämfört med andra kvartalet 2019, och uppgick till 13 procent, fortsätter Zahlin. Regionalt minskade Sverige omsättningen med nio procent. I Finland, Baltikum och Kina minskade den med sju procent. Och i Danmark, Norge, Storbritannien och östra Centraleuropa minskade den med 16 procent. – Vi är, som många andra, klart påverkade av Corona-pandemin och de flesta av våra verksamheter har märkt en minskad efterfrågan månad för månad under andra kvartalet. Samtidigt var vi förberedda på att andra kvartalet skulle innebära helt nya förutsättningar, och olika åtgärder vidtogs tidigt för att anpassa verksamheterna och samtidigt värna om medarbetarnas hälsa. Hög anpassningsförmåga är också något som kommer att genomsyra verksamheterna under överskådlig tid framöver, säger Jörgen Zahlin.
2022-11-15 00:19 V20.10.16-2