Annons
Annons
© Smoltek Komponenter | 14 juli 2020

Nischbolaget Smoltek breddar verksamheten

Nanoteknikbolaget tar steget att utveckla sin teknikplattform även för tillämpningar inom andra industriella sektorer.

I dagsläget fokuserar Smoltek helt på kolnanobaserade tillämpningar och applikationer för halvledar- och elektronikindustrin. Enligt ett pressmeddelande vill nanoteknikbolaget göra mer än vad man är sysselsatta med i dag. Styrelsen och ledningen bedömer nämligen att dess teknologi har förutsättningar att erbjuda nya lösningar på aktuella teknikutmaningar även inom andra industrisektorer och applikationsområden. – Genom att bredda vår verksamhet, samtidigt som vi bibehåller ett lika stort fokus på utveckling, kommersialisering och licensiering av CNF-MIM-konceptet som tidigare, skapar vi optimala förutsättningar för att dra nytta av vår upparbetade erfarenhet och bygga betydande aktieägarvärde under de kommande åren. Vi undersöker just nu teknisk och affärsmässig potential för flera olika applikationsområden inom för oss helt nya sektorer, säger Smolteks vd Anders Johansson i pressmeddelandet. Utöver breddningen av verksamheten planerar bolaget att renodla koncernstrukturen, med implementering i höst. Detta för att, som man uttrycker det, säkerställa att satsningar inom nya sektorer inte riskerar att ta resurser från den fortsatta utvecklingen av CNF-MIM-affären. Koncernen kommer bland annat utökas med ett nytt helägt dotterbolag Smoltek Innovation AB, som kommer att fokusera på vidareutveckling, samarbeten, finansiering och licensiering av nya applikationsområden. Rörande Smoltek Semi AB uppges komma få ett ännu tydligare uppdrag inom halvledarindustrin genom att bli ett bemannat affärsområdesbolag med eget resultatansvar. Vidare renodlas Smoltek AB till att bli en koncern-gemensam resurs med fokus på forskning och utveckling samt ansvar för bolagets patentportfölj. Det listade moderbolaget Smoltek Nanotech Holding AB samlar koncernens ledningsfunktioner samt ansvaret för intern och extern kommunikation, inklusive IR.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1