Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© cacaroot dreamstime.com Elektronikproduktion |

Beijer Groups kassa stark – trots utmanande kvartal

Samtidigt som pandemin påverkat orderingången och försäljningen under andra kvartalet står elektronikkoncernens kassaflöde stadigt.

Beijer Groups orderingång och nettoomsättning under andra kvartalet blev lägre än i fjol och landade på 335 miljoner (377) respektive 357 miljoner kronor (381). Rörelseresultatet uppgick till 7,9 miljoner (21,5) och resultatet efter skatt skrivs till -0,8 miljoner (13,7). Enligt bolagets vd Per Samuelsson har pandemins globala följdeffekter, i form av nedstängningar på olika håll och inom industrin, påverkat verksamheten i högre grad under perioden än jämfört med föregående kvartal. – Utvecklingen påverkade koncernens orderingång och försäljning negativt. Bortfallet i försäljningsvolymer slår direkt på resultatet. Vi kunde dock bromsa nedgången genom åtgärdsprogrammet som sjösattes i slutet av första kvartalet. Det har givit avsedd effekt och minskat omkostnaderna med 13 procent från förra kvartalet. Det innebar att vi kunde redovisa ett positivt om än lägre rörelseresultat för perioden, fortsätter Per Samuelsson i delårsrapporten. Kassaflödet höjdes dock från fjolårssiffran på 33,7 miljoner till 88,9 miljoner. – Jag är också särskilt nöjd med att vi trots ett lägre resultat kunde visa ett positivt kassaflöde och minska nettoskulden under perioden. Vi har härutöver erhållit en utökad kreditfacilitet som vi inte behövt utnyttja. Koncernen har en finansiellt stabil position, säger Per Samuelsson i rapporten. Beijer Groups siffror för halvåret visar en nettoomsättning på 753 miljoner (752), ett rörelseresultat på 16,3 miljoner och ett resultat efter skatt på 4,4 miljoner (33,7).
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-2
Annons
Annons