Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas Embedded |

Prevas tror på framtiden - trots en orolig omvärld

Prevas resultat för andra kvartalet uppgick till 14,5 miljoner kronor, vilket är betydligt högre än 8,7 miljoner kronor från motsvarande kvartal i fjol, men lägre jämfört med årets första kvartal.

Omsättningen under det andra kvartalet 2020 landade på 194 miljoner kronor, vilket är något lägre än motsvarande kvartal 2019 om 202 miljoner kronor. Rörelsemarginalen under andra kvartalet uppgick till 7,5 procent jämför med 4,3 procent. – Analysen av det ekonomiska utfallet är svårare än vanligt då det påverkats av Covid-19-pandemin och även av olika stöttande åtgärder i form av offentliga medel. Vår bedömning är att vi har kvar vår underliggande starka trend sedan fem kvartal tillbaka. Vi har dock påverkats negativt av en dipp i marknaden, som mildrats något tack vare offentliga stödåtgärder. Åtgärderna innebär framförallt att vi kan säkra arbetstillfällen under en ”övervintringsperiod” och bädda för ökad leverans på andra sidan dippen, säger vd Johan Strid, i ett pressmeddelande I allmänhet upplever Prevas en relativt bra stabilitet under kvartalet, trots rådande omständigheter. – Vi har en fördelaktig branschfördelning där till exempel försvar och telekom är mycket stabila. Inom Life Science, vårt största segment, händer det mycket. Företag inom sjukvården som inte är Covid-19-inriktade har påverkats negativt av minskade aktiviteter, vilket lett till viss försiktighet bland dessa företag. Samtidigt så passar många andra företag inom Life Science på att trappa upp sina satsningar och ökar takten i sina befintliga projekt samt startar dessutom nya, fortsätter vd:n. Bolagets bedömning är att behovet av teknik, digitalisering och automatisering i grunden är mycket stor och ökar. En tillfällig ekonomisk nedgång påverkar efterfrågan negativt men det skapar också behov av effektivisering och bygger upp för en ännu större efterfrågan framgent – Ett viktigt tecken på vilken ställning man har på marknaden och värdet man tillför är så klart priset kunderna betalar. Vår prisnivå har varit stabil under andra kvartalet med en något ökande trend, avslutar Johan Strid.
Annons
Annons
2023-06-08 10:57 V20.15.7-2