Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mycronic Elektronikproduktion | 16 juli 2020

Flyttad maskritarorder gav Mycronic luft under vingarna

En tidigarelagd order av en Prexision 10 bidrog till positiv utveckling för produktionsutrustningsbolaget under andra kvartalet, lyder senaste rapporten.

Mycronics orderingång under andra kvartalet uppgick till 651 miljoner kronor, en minskning med 28 procent jämfört med fjolårssiffran på 901 miljoner. Nettoomsättning blev tre procent lägre ställt mot samma jämförelseperiod och landade på 1’086 miljoner (1’120). Produktionsutrustningsbolaget skeppade de första två maskritarna från Evo-plattformen under kvartalet, samtidigt som en leverans av en Prexision 10 tidigarelades på önskan från kund. – Systemet levererades innan halvårsskiftet vilket har bidragit positivt till utvecklingen under kvartalet. Dock motverkades den positiva effekten av den tidigarelagda systemleveransen av en uppskjuten större uppgradering där kunden på grund av covid-19 inte kunde genomföra installationen innan utgången av kvartalet. Generellt är nyttjandegraden fortsatt hög i den installerade basen och vi har kunnat utföra den service som våra kunder efterfrågar, säger Mycronics vd Anders Lindqvist i delårsrapporten. Enligt vd:n skiljer sig utvecklingen mellan bolagets divisioner. – Inom affärsområdet Assembly Solutions ökar nettoomsättningen med en procent vilket förklaras av ett starkt momentum för division High Volume på den kinesiska marknaden samtidigt som division High Flex har sett en negativ effekt av nedstängningarna i Europa. Inom division Global Technologies är bilden delad med en god utveckling och snabb återhämtning inom optoelektronik samtidigt som segmentet kameramoduler för fordonsindustrin kännetecknas av låg aktivitet, säger Anders Lindqvist. För verksamheten Pattern Generators var kvartalet stabilt, fortsätter vd:n. – Pattern Generators, som präglas av naturliga variationer mellan kvartalen, har en stabil eftermarknad men hade inga systemordrar under kvartalet. Detta sammantaget återspeglas i att orderingången för koncernen som helhet minskar med 28 procent, säger han. För perioden januari-juni ökade orderingången med 28 procent från 1’622 till 2’083 miljoner. Nettoomsättningen minskade med 18 procent till 1’822 miljoner. På grund av den rådande osäkerheten är utsikterna för helåret svårbedömda, skriver bolaget, men är hoppfulla om att nå utstakade mål. – Det är dock styrelsens fortsatta bedömning att koncernens nettoomsättning 2020 kommer att vara i nivån 4,1 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv. Det långsiktiga målet att nå en nettoomsättning om fem miljarder kronor senast 2023 och en rörelsemarginal om minst tio procent inom Assembly Solutions under 2021 kvarstår, säger Anders Lindqvist.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-1