Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HMS Networks Elektronikproduktion |

Stärkt kassa tryggar HMS under vikande försäljning

Samtidigt som pandemin påverkat HMS Networks försäljning under andra kvartalet står bolaget med ett stadigare kassaflöde.

HMS Networks orderingång och omsättning under andra kvartalet uppgick till 302 och 355 miljoner, vilket motsvarar minskningar med 19 respektive 15 procent jämfört med året innan. Bolagets vd Staffan Dahlström berättar att perioden har präglats av stor osäkerhet kring pandemin och underläggande konjunkturläge, och har i sin tur lett till att försäljningen påverkats negativt. – Vi har framför allt sett en mycket svag efterfrågan på den centraleuropeiska marknaden där våra stora marknader som Tyskland, Frankrike och Italien har visat en kraftig nedgång i orderingång jämfört med motsvarande period förra året. Även Nordamerika har haft en relativt svag marknadsutveckling. Däremot har Asien utvecklats positivt och visar en stabil orderingång på våra huvudmarknader i Japan och Kina, säger vd:n i delårsrapporten. HMS Networks har tidigare vidtagit åtgärder för att hantera nedgången i efterfrågan, bland annat i form av korttidspermitteringar i Sverige och Tyskland på 20 procent av arbetstiden. Dessa uppges ha inneburit en reducering av rörelsekostnaderna för kvartalet med 14 procent jämfört med föregående år. – En stark bruttomarginal i kombination med god kostnadskontroll gör att vi kan leverera ett rörelseresultat för kvartalet om 69 miljoner kronor vilket ger en rörelsemarginal i linje med vårt långsiktiga mål om 20 procent, säger Staffan Dahlström. Bolagets bedömning är att det råder stor osäkerhet kring framtiden och hur pandemin påverkar efterfrågan hos kunder under de närmaste kvartalen. – HMS har en stark finansiell ställning och det finns både förvärvsmöjligheter och långsiktig teknikinnovation att fokusera på under kommande kvartal. Detta gör att vi nu avslutar merparten av våra korttidspermitteringar för att kunna satsa framåt, säger Staffan Dahlström. Kassaflödet för kvartalet slutade på 115 miljoner (51), och för den gångna halvårsperioden på 170 miljoner (103).
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-1
Annons
Annons