Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AQ Group Elektronikproduktion |

AQ: ’vi är stolta över hur vi har hanterat situationen’

AQ Group minskade nettoomsättningen med 15% under sitt andra kvartal men lyckades bibehålla en EBT-marginal på 7,0% tack vare tidiga och åtgärder för att sänka sina kostnader.

Samtidigt som koncernen har lyckats sänka sina kostnader har en stor del av koncernen levererat bättre eller på samma nivå som föregående år. Resultatet före skatt påverkades även positivt av en förändrad reserv för tilläggsköpeskilling. AQ Groups nettoomsättningen minskade med 15,0 procent till 1,116 miljoner kronor, jämfört med 1,313 miljoner kronor under samma period i fjol. Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 13,6 procent till 81 miljoner kronor från 93 miljoner kronor under det andra kvartalet förra året. Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 11,7% till 78 miljoner kronor från 88 miljoner kronor. AQ skriver i pressmeddelandet att stort fokus har lagts på att stärka likviditet och balansräkning. – Vi har omförhandlat våra lån och amorteringsvillkor och därmed ökat andelen långsiktig finansiering. Koncernens årsstämma beslutade även den 25 juni att inte lämna någon utdelning. Vårt rörelsekapital har minskat i kvartalet och vi har skjutit fram våra investeringsplaner, säger Koncernchef och vd Anders Carlsson, i pressmeddelandet. – Det har varit ett mycket intressant kvartal med stor osäkerhet. De 5 enheter där vi tvingades stänga helt i Kanada, USA, Italien och Indien innebar en minskning av omsättningen med 42 MSEK. Våra kunder till dessa enheter finns i huvudsak i samma länder och var därmed också stängda. Vi genomförde här nedstängning och uppstart på ett kontrollerat och bra sätt, fortsätter Carlsson AQ:s stora enheter i Polen, Litauen, Estland och Sverige som levererar till den europeiska fordonsindustrin påverkades kraftigt under april och maj och Covid-19 effekten blev 187 miljoner kronor i minskad omsättning. – Här är vi stolta över hur vi har hanterat situationen och att vi under hela perioden lyckats leverera till våra kunder trots utmaningar med både material, transporter och bemanning. I synnerhet har det varit många, stora och osäkra förändringar i efterfrågan från våra kunder under kvartalet. Att under dessa förhållanden kunna planera produktion och materialstyrning utan lageruppbyggnad och leveransproblem är bra, säger Anders Carlsson Tillverkarens målsättning är fortsatt att vara en långsiktigt stabil, växande och lönsam koncern med en rörelsemarginal efter finansnetto på 8% och en stark finansiell position
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-1
Annons
Annons