Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© JonDeTech Komponenter | 20 juli 2020

JonDeTech drygar ut kapitalet med mångmiljonbelopp

Sensorföretaget bygger ut det finansiella utrymmet för tillväxtplanen.

Styrelsen har enligt ett pressmeddelande beslutat att genomföra dels en fullt ut garanterad företrädesemission om 36,45 miljoner, dels en riktad emission om 18,45 miljoner. Injektionen görs i syfte att skapa finansiellt utrymme och förutsättningar för att realisera bolagets tillväxtpotential och i förlängningen skapa värden för aktieägarna, skriver sensorföretaget. Kapitalet ska i första hand användas till att vidareutveckla dess Go-To-Market-strategi, förstärka närvaro i Asien, utveckla tillverkningskapacitet, stärka produktportföljen, stärka organisationen samt nya patent. Båda emissionerna genomförs till teckningskursen tio kronor per aktie. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma, vilken planeras till den 10 augusti 2020. Företrädesemissionen förväntas att öka bolagets aktiekapital med högst 139’309,26 kronor genom emission av högst 3’645’166 aktier. Den riktade emissionen uppges därtill komma att öka bolagets aktiekapital med högst 70’511,35 kronor genom emission av högst 1’845’000 aktier.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2