Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson Teknik | 20 juli 2020

Ericsson står fast vid helårsmålet

Trots den globala turbulensen ruckar telekombolaget inte på försäljningsambitionerna för räkenskapsåret 2020.

Ericsson nådde en försäljning om 55,6 miljarder kronor (54,8) under andra kvartalet. Det går att läsa i bolagets senaste rapport. – Trots de svåra omständigheterna levererade vi ett stabilt resultat. Organisk försäljning [justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter] under andra kvartalet var oförändrad, och bruttomarginalen [exklusive omstruktureringskostnader] förbättrades till 38,2 procent (36,7) jämfört med samma kvartal föregående år, inklusive negativa effekter från strategiska kontrakt, skriver Ericssons vd Börje Ekholm i kvartalsrapporten. Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades från 3,9 miljarder (8%) till 4,5 miljarder med en rörelsemarginal på 8,2 procent. Periodens resultat landade på 2,6 miljarder (1,8). Fritt kassaflöde före M&A förbättrades till 3,2 miljarder (1,6). Affärssegmenten Networks och Digital Services noteras för nettoomsättningar på 39,8 miljarder (37,8) respektive 8,6 miljarder (9). – Networks växte organiskt med fyra procent och bruttomarginalen var 40,5 procent (41,4), med en ökad andel strategiska kontrakt inklusive 5G-volymer i Kina, där vi också gjorde en lagernedskrivning. Den starkare marknadspositionen i Kina är strategiskt viktig, eftersom denna marknad förväntas driva framtida kritiska krav och ge oss viktiga skalfördelar. 5G-kontrakten i Kina förväntas vara lönsamma över livscykeln, men bidrog negativt till bruttomarginalen under andra kvartalet, skriver Ekholm. – Genomförandet av vändningen i Digital Services går enligt plan, och vi ser kontinuerliga förbättringar i den underliggande verksamheten. Bruttomarginalen nådde under andra kvartalet 43,6 procent (37,1) med stöd från ökad mjukvaruförsäljning. Försäljningen påverkades av en nedgång inom den tidigare generationens produktportfölj och covid-19-relaterad osäkerhet på marknaden, och vi förväntar oss att denna negativa påverkan kommer att fortsätta under året. Det finns dock en stark efterfrågan på vår molnbaserade och 5G-klara portfölj, och vi har vunnit kontrakt med flera ledande kunder inom 5G-kärnnät. Dessa kommer att generera intäkter under 2021 och framåt, fortsätter vd:n. Trots effekterna från den pågående pandemin håller Ericsson kvar vid koncernens helårsmål, där försäljningsambitionen är 230 till 240 miljarder kronor. För 2022 siktar man på en rörelsemarginal på tolv till 14 procent. – Vi är redo att uppfylla de löften som 5G ger, baserat på vår starka 5G-portfölj och en stabil balansräkning. Vi är fortsatt positiva beträffande utsikterna på längre sikt. Vissa kunder påskyndar sina investeringar, medan andra tillfälligt är försiktiga. Med nuvarande insikt behåller vi koncernens mål för 2020 och 2022, skriver Börje Ekholm.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2