Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© volvo Teknik | 20 juli 2020

Omsättningsras för Volvokoncernen

Coronapandemin har slagit hårt mot den svenska fordonstillverkaren.

Volvokoncernens nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 73,2 miljarder kronor, detta jämfört med fjolårets siffra på 120,7 miljarder. En minskning 39 procent. – Det andra kvartalet 2020 kännetecknades av Covid-19-pandemin och dess negativa effekter på samhället och den ekonomiska utvecklingen. De åtgärder som vidtogs av olika länder för att kontrollera spridningen hade en betydande påverkan på vår tillverkning och leverantörskedja samt på efterfrågan på våra produkter och tjänster, kommenterar vd:n och koncernchefen Martin Lundstedt i kvartalsrapporten. Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var negativt med 5.718 miljarder (positivt 13.867). – Kassaflödet under Q2 var negativt, men vi fortsätter att ha en stark finansiell ställning med en nettokassa på 50,6 miljarder kronor i Industriverksamheten, pensions- och leasingskulder exkluderade, fortsätter vd:n. Bolagets justerade rörelseresultat skrivs till 3,3 miljarder (15,1), med en marginal på 4,5 procent (12,5). Ett kvitto på de åtgärder som vidtagits för att minska aktiviteter och kostnader, som innefattat lönesänkningar, tillfälliga permitteringar och minskning av köpta tjänster, skriver vd:n i rapporten. Volvo har sedan drygt ett år tillbaka reducerat sin personalstyrka globalt med drygt 10’000 personer för att anpassa sig till den konjunkturavmattning och effekterna av pandemin. – Vi förväntar oss att efterfrågan fortsätter att påverkas negativt på kort och medellång sikt på grund av den lägre ekonomiska aktiviteten på många marknader och av att lastbils- och maskinpopulationerna är relativt unga. Därför måste vi omvandla vissa av de kortsiktiga kostnadssänkande aktiviteterna till strukturella åtgärder, och under Q2 meddelade vi att vi kommer att minska antalet tjänstemän med ytterligare cirka 4’100 positioner. De totala omstruktureringskostnaderna uppgår till 3,2 miljarder kronor och åtgärderna förväntas ge årliga besparingar i samma storlek, av vilka huvuddelen får effekt under första halvåret 2021, skriver Martin Lundstedt.
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2