Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© saab Teknik | 21 juli 2020

Stigande orderingång hos Saab

Försvarsindustrikoncernen rapporterar om en välfylld orderbok under första halvåret.

Orderingången steg med 45 procent under det första halvåret och landade på 14’070 miljoner kronor (9’710), skriver Saab i sin senaste rapport. Bolagets vd Micael Johansson säger i rapporten att efterfrågan på försvarsrelaterade produkter är fortsatt god, och har lett till att orderboken har fyllts med beställningar av mindre, medelstor och större karaktär. – Orderingången under andra kvartalet bestod bland annat av supportkontrakt för såväl Gripen som SK60 till Sverige, order inom flygburet sensorsystem samt order från USA, Estland och Lettland på Carl-Gustaf-system, säger vd:n. Försäljningsintäkterna uppges ha hamnat på samma nivå under förstå halvåret 2020 som motsvarande period 2019 och uppgick till 16’876 miljoner (16 941). – Under andra kvartalet visade Saab en positiv försäljningsvolymökning på fem procent, vilket förklaras av en fortsatt god exekvering och ökning av leveranser inom flera affärsområden, fortsätter vd:n. Rörelseresultatet uppgick till 1’212 miljoner (1’221) första halvåret med en marginal om 7,2 procent (7,2). Orderstocken hos försvarsindustrikoncernen skrivs till 90’458 miljoner. – Saab går in i det tredje kvartalet med en stark orderstock, vilken fortsätter att stödja en betydande del av årets förväntade omsättning. För 2020 är ambitionen fortsatt att det operationella kassaflödet skall vara positivt, säger Micael Johansson.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2