Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Autoliv Elektronikproduktion | 21 juli 2020

Tufft andra kvartal för Autoliv

Bilsäkerhetsbolaget blickar tillbaka på ett kvartal med utmaningar som ”saknar motstycke”.

Autoliv redovisar en kvartalsförsäljning på 1’048 miljoner dollar, en minskning med 51 procent jämfört med samma period i fjol. – Vår försäljning minskade något mer än global fordonsproduktion, som nästan halverades i kvartalet jämfört med ett år tidigare. Vår organiska försäljning utvecklades bättre än fordonsproduktionen inom alla regioner men eftersom regioner med högt säkerhetsinnehåll i fordonen minskade mer än regioner med lägre säkerhetsinnehåll blev försäljningsmixen ofördelaktig, säger bilsäkerhetsbolagets vd och koncernchef Mikael Bratt i kvartalsrapporten. Under kvartalet har bolaget ställts inför utmaningar som enligt vd:n ”saknar motstycke”. – Hastigheten och djupet på efterfrågeminskningen och den volatila upprampningen fick en kraftig påverkan på vår finansiella utveckling i kvartalet. Våra största marknader Amerika och Europa stod praktiskt taget stilla i april, vilket följdes av återstart och upprampning i maj och juni, säger Mikael Bratt. För att bemöta nivån på kundefterfrågan har Autoliv reducerat personal med 3’700 sedan mars, introducerat permitteringar och genomfört kraftiga minskningar av allmänna investeringar och allmänna utgifter. – Vi måste balansera kostnadsbesparingarna mot behovet av kapacitet för efterfrågeåterhämtningen som inleddes i maj och som fortsatt i de första veckorna i juli. Vi behöver också behålla kapacitet för vad som blir den nya normalmarknaden samt den tillväxt utöver marknadens som vi förväntar oss, fortsätter vd:n. Bolagets rörelseresultat skrivs till -171 miljoner (183), med en rörelsemarginal på -16,4 procent (8,5). Det operativa kassaflödet stannade på -128 miljoner (-21). – Vi stärks av att det operativa kassaflödet var positivt i juni och av att våra kunders offertaktivitet och lanseringsplaner är tämligen oförändrade. Vårt utvecklings- och produktanpassningsarbete för att understödja dessa aktiviteter är fortsatt intensivt, även om ett begränsat antal modellanseringar har försenats. Jag är även nöjd med att orderingången första halvåret var i nivå med året innan, säger Mikael Bratt.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-1