Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Combitech Teknik | 21 juli 2020

Combitech lindrigt påverkade av pandemin – ordrar ökar med 30%

Lösnings- och konsultpartnerns kopplar orderökningen i sin senaste halvårsrapport till ”en stor bredd i kunder och uppdrag”.

Orderingången och försäljningen landade på 1’493 och 1’329 miljoner miljoner kronor, vilket innebär ökningar med 30 respektive 2,4 procent jämfört med halvåret i fjol. – Glädjande kan vi konstatera att även om Covid-19 påverkat delar av vår verksamhet kraftigt, har påverkan på resultatet varit liten. Vi vidtog tidigt åtgärder och har anpassat oss löpande efter den förändrade situationen, säger Combitechs vd Hans Torin i halvårsrapporten. Effekterna av den rådande pandemin kopplas framför allt till uppdrag inom fordonsindustrin, med pausade eller stoppade uppdrag. Under tiden har intresset enligt bolaget varit fortsatt stort från industri och offentlig verksamhet. Combitech har ingått nya samarbeten med Växjö kommun, Skanska och Södra kring den digitala staden genom projektet Crossways Växjö. – Det är en styrka för oss att ha en så stor bredd i kunder och uppdrag, vilket gör att inte alla påverkas på samma sätt. Många av våra affärer inom t ex medicinteknik, telekom, försvar och stora delar av den offentliga sidan haft en ytterst begränsad påverkan, fortsätter vd:n. Rörelseresultat hamnade enligt rapporten i nivå med föregående år och skrivs till 101 miljoner. Rörelsemarginalen sjönk en aning från 7,8 till 7,6 procent. Kassaflödet uppgick till 482 miljoner (33), varav 230 miljoner beror på tillfälligt betalningsanstånd från staten med anledning av Covid-19.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2