Annons
Annons
© abb Elektronikproduktion | 22 juli 2020

ABB jobbar genom stark motvind på grund av covid-19

”Som förväntat har andra kvartalet påverkats starkt av covid-19. Samtidigt har vi varit mycket fokuserade på kostnadsminimering, vilket har gett viss motståndskraft,” säger Björn Rosengren, koncernchef för ABB.

Under det andra kvartalet 2020 lyckades ABB registrera ordrar till ett värde om 6,1 miljarder dollar, en minskning om 18 procent from samma kvartal i fjol. Intäkterna för bolaget landade till slut på 6,2 miljarder dollar, även där en minskning om 14 procent jämfört med fjolåret. Rörelseintäkterna stod på 571 miljoner dollar med en marginal om 9,3 procent under det andra kvartalet. Nettovinsten landade slutligen på 319 miljoner dollar under det andra kvartalet, vilket är en ordentlig ökning om 398 procent från 64 miljoner dollar under samma period förra året. – Rörelsemarginalen för koncernen blev bättre än vad vi förväntat oss, där Motion utmärkt sig särskilt väl, säger Björn Rosengren, koncernchef för ABB, i ett pressmeddelande. Handelsförhållandena under andra kvartalet var utmanande på grund av COVID-19-pandemin. En kraftig nedgång i kortcyklig efterfrågan ledde till minskade produktvolymer, vilket också ställde systeminstallationer och serviceaktiviteter inför omfattande rörlighetsrestriktioner. Därför dämpades koncernens order och intäkter för andra kvartalet betydligt jämfört med motsvarande period föregående år. Motion klarade sig bättre med hjälp av en stark återhämtning i Kina och ett starkt genomförande av orderstocken. Trots en intensifierad kostnadsminimering minskade rörelsemarginalen inom Electrification, Industrial Automation och Robotics & Discrete Automation jämfört med motsvarande period föregående år, medan Motion förbättrade sin marginal jämfört med föregående år. – Mycket osäkerhet återstår och vi ser fortsatt att vi har några utmanande kvartal framför oss. Samtidigt har vi en tydlig väg framåt. Vi kommer fortsätta att rulla ut vår nya operationella modell, se över vår portfölj och inleda vårt aktieåterköpsprogram, fortsätter Rosengren i pressmeddelandet. Påverkan från pandemin fortsätter att väga tungt på kortsiktiga prognoser för många slutmarknader, i synnerhet inom olja och gas, konventionell kraftproduktion, bilindustrin, den marina sektorn och byggsektorn. Vissa slutmarknader som eldistribution, transport, datacenter och livsmedelsindustrin fortsätter dock att uppvisa en relativt god motståndskraft, menar ABB Mot bakgrund av detta förväntar sig ABB att se vissa förbättringar av ordernedgången på årsbasis redan under tredje kvartalet. Bolaget säger att de fortsätter att anpassa sin verksamhet och kostnadsbas för att skydda lönsamheten och förväntar sig en stabil rörelsemarginal på sekventiell bas.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1