Annons
Annons
© Smoltek Komponenter | 23 juli 2020

Smoltek går in i ”intensivt” andra halvår med stärkt kassa

Nanoteknikbolaget redovisar en höjd omsättning och ökat kapital under andra kvartalet.

Smolteks nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 907’000 kronor (26). Samtidigt förbättrades rörelseresultatet från samma period i fjol till -3,2 miljoner (-3,9). Nanoteknikbolaget tecknade under perioden sitt andra licensavtal för kondensatorteknologin CNF-MIM och beviljades två nya patent till portföljen som nu innehåller totalt 59. – Vårt samarbete med de två licenstagarna fungerar mycket väl, vilket ökar sannolikheten för att tekniken kommer att implementeras i kommersiella produkter och börjar generera löpande licensintäkter till Smoltek, säger Smolteks vd Anders Johansson i delårsrapporten. Den 4 maj tillkännagav bolaget att man tillförts 10,4 miljoner före kostnader via en företrädesemission. – Denna förstärkning av kassan kommer väl till pass när vi nu har gått in i ett intensivt andra halvår med våra två utvärderingsavtal för CNF-MIM-tekniken som prioritet, samtidigt som vi växlar upp arbetet med att ta fram fler innovativa tillämpningar, fortsätter vd:n i rapporten. För halvårsperioden redovisar Smoltek en nettoomsättning på cirka 1,3 miljoner och ett resultat före skatt på -7,1 miljoner (-6,7). Det egna kapitalet uppgår till 70,6 miljoner och likvida medel skrivs till 27,4 miljoner.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1