Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Lagercrantz
Elektronikproduktion |

Lagercrantz: kvartalet präglades av osäkerheten kopplad till pandemin

Totalt sett minskade ordervolymen under Lagercrantz första kvartal bara med cirka 5 procent jämfört med samma period föregående år. Och tillsammans med åtgärder genomförda av koncernen kunde fallet i resultaten kunnat begränsas.

Lagercrantz nettoomsättning minskade med knappt 4 procent och landade på 977 miljoner kronor under kvartalet. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 124 miljoner, jämfört med 130 miljoner i fjol, vilket innebar en rörelsemarginal om 12,7 procent (12,8). Resultat efter finansiella poster uppgick till 93 miljoner, en minskning från fjolårets 105 miljoner. Resultat efter skatt landade slutligen på 70 miljoner, en nedgång från 82 miljoner under samma kvartal förra året. – Räkenskapsårets första kvartal präglades av osäkerheten kopplad till covid-19-pandemin. Pandemin påverkade koncernen med början i mars/april då folkhälsomyndigheterna slog larm och vi noterade en ökad slagighet i beställningsingången mellan koncernens olika verksamheter. Inom koncernen tog vi situationen på största allvar och uppmanade till försiktighet och införde utökad uppföljning avseende orderingång, resultat och kassaflöden i varje resultatenhet, säger vd och koncernchef, Jörgen Wigh, i ett pressmeddelande. Jörgen fortsätter och förklarar att koncernen i efterhand sett hur olika verksamheter påverkas av pandemin och fortsatt investera där man ser tillväxt, samtidigt som man vidtar nödvändig omstrukturering där så behövs. – Min bedömning är att fokus på situationen i varje enhet verkligen givit resultat och vi noterar mot slutet av kvartalet en förbättrad situation i takt med att allmänläget förbättrats och ekonomier öppnar upp igen. Totalt sett har ordervolymen under kvartalet varit bara cirka fem procent sämre än samma period föregående år och detta i kombination med genomförda försiktighetsåtgärder generellt och mera kraftfulla åtgärder i verksamheter med problem gör att fallet i resultaten kunnat begränsas, fortsätter Wigh. Lagercrantz har också haft en fortsatt positiv utveckling i flertalet av koncernens större verksamheter där många har exponering mot sektorer som el- och samhällsinfrastruktur. Exempel här är verksamheterna Elpress, Elkapsling och Elfac inom Mechatronics, R-Con inom Communications och Tormek och Wapro inom Niche Products. Inför kommande kvartal är situationen fortsatt osäker och Lagercrantz förbereder sina verksamheter för olika scenarier. – Oavsett scenario känner jag stor tillförsikt i koncernens decentraliserade struktur. Den kommer verkligen till sin rätt i osäkra tider där koncernens drygt 50 verksamheter på cirka 100 driftsställen innebär en stor riskspridning på produkter, slutkundsmarknader och geografier. Med ett fortsatt extraordinärt stort ansvarstagande, engagemang och med den beslutskraft hos våra lokala ledningar är jag övertygad om att koncernen kommer klara krisen väl.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-28 16:51 V22.0.8-2
Annons
Annons