Annons
Annons
© REC Silicon ASA Elektronikproduktion | 24 juli 2020

REC Silicon klår första kvartalets intäktsnotering

Kiseltillverkaren slog det föregående kvartalets intäktssiffra på 24,7 miljoner dollar och landade till slut på 31 miljoner – motsvarande drygt 275 miljoner kronor – under andra kvartalet.

REC Silicon höjde även sitt rörelseresultat och kassaflöde och skriver dessa till 2,9 miljoner (1,0) respektive 31,6 miljoner (30,3). Försäljningsvolymen för kiselgas uppgick till 831 metriska ton (730) och inom halvledarsegmentet såldes det 118 metriska ton mer polykisel än under jämförelseperioden (203). Polykisel för solceller noteras för den största försäljningsökningen – från tre till 118 metriska ton. Intäkterna inom segmentet för kiselgas stannade på 0,3 miljoner, kontra halvledarområdet som ökade med 25,5 procent till 30,7 miljoner. Bolaget bedriver sin tillverkning av polykisel och kiselgas i Moses Lake, Washington och Butte, Montana.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1