Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Obducat Elektronikproduktion | 24 juli 2020

Ökad orderingång och stärkt kassa hos Obducat

Litografispecialistens prioriteringar för att hantera pandemin har enligt bolagets senaste rapport gett goda förhoppningar om en vändning.

Obducats intäkter under andra kvartalet minskade en aning jämfört med samma period i fjol och uppgick till 9,3 miljoner kronor (10,3). Rörelseresultatet förbättrades till -7,4 miljoner (-9,1). – Andra kvartalet har präglats av en lägre marknadsaktivitet till följd av den pågående globala pandemin, men mot slutet av perioden kunde vi konstatera en viss marknadsåterhämtning. Orderingången för andra kvartalet uppgick till 11,2 miljoner kronor vilket, givet den rådande situationen, får ses som en positiv indikator på att efterfrågan och aktivitetsnivån hos kunderna gradvis förbättrats, säger Obducats koncernchef, Patrik Lundström, i delårsrapporten. Litografispecialistens resultat landade till slut på -10,8 miljoner, en liten försämring efter att under föregående år redovisat -8,9 miljoner. – De förlängda reserestriktionerna har förhindrat Obducat från att slutföra ett flertal installationer hos kund, vilket har påverkat vår omsättning och resultat negativt då faktureringstidpunkten senareläggs. Vi räknar med att kunna genomföra större delen av de försenade installationerna under tredje kvartalet mot bakgrund av de lättnader som sker i restriktionerna, förklarar koncernchefen. Vid kvartalets utgång stod bolagets kassaflöde, efter investeringar, på 0,6 miljoner, en tydlig förbättring från jämförelseperiodens nivå på -6,2 miljoner. Enligt koncernchefens utsago i rapporten har man haft som strategi att prioritera kassaflöde och orderingång för att överbrygga den mest akuta pandemiperioden. – Vi har vidtagit en rad olika åtgärder för att sänka kostnadsnivåerna utan att kompromissa med vår produktionskapacitet samt ansökt om de bidrag som gått att erhålla i Sverige, Tyskland och USA. Redan i mitten av mars infördes reducerad arbetstid för bolagets medarbetare. Undantaget var produktionspersonalen i Tyskland, som arbetat fulltid under andra kvartalet, för att kunna leverera inneliggande orders till våra kunder. I skrivande stund omfattas en majoritet av Obducats medarbetare av den reducerade arbetstiden. Givet den information vi har idag, så är det vår bedömning att det kan ske en stegvis återgång till normal arbetstid från och med september, fortsätter Lundström. Obducats bedömning, understödd av experter från branschen, är att förutsättningarna för en marknadsåterhämtning är goda, då mot slutet av året och för nästkommande år. – Orderingången mot slutet av det andra kvartalet och vid inledningen av det tredje stödjer den bedömningen, säger Patrik Lundström i rapporten. Bolagets intäkter för det första halvåret skrivs till 28,9 miljoner (39,1). Rörelseresultatet uppgick till -8,2 miljoner (-5,9). Resultatet slutade på -9,0 miljoner (-7,6). Kassaflödet landade på -19,5 miljoner (-3,1). Och orderingången stannade på 13,4 miljoner (14,3).
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2