© Hanza Elektronikproduktion | 28 juli 2020

Resultatförlust för Hanza

Kontraktstillverkaren beskriver andra kvartalet som en utmanande period. I sin senaste rapport skrivs resultatet till minus 19,6 miljoner kronor.

Uppdaterad; 2020-07-28 09:39
Hanzas nettoomsättning för andra kvartalet ökade från fjolårssiffran på 506,6 till 559 miljoner kronor. EBITA uppgick till minus 12,6 miljoner (19,3). Resultatet efter skatt landade på minus 19,6 miljoner (8,1). Och kassaflödet stannade på 26,7 miljoner (47,4). – Pandemin medförde en betydande negativ påverkan på omsättning och resultat under årets andra kvartal. Exklusive kostnader för det åtgärdsprogram vi genomfört, uppgick EBITDA under kvartal två till cirka 36 miljoner kronor (38), skriver Hanzas vd Erik Stenfors i rapporten. Bolaget sjösatte ett åtgärdsprogram i Sverige och Finland under kvartalet för att minska de fasta kostnaderna. Detta avslutades vid periodens utgång med åtgärder i Tyskland i form av omorganisation och personalreduktion. – Totalt har åtgärdsprogrammet belastat resultatet under kvartal två med 27,5 miljoner kronor. Programmet bedöms förbättra EBIT i Kluster Sverige, Baltikum och Tyskland från och med kvartal fyra, 2020, fortsätter vd:n. Vd:n fortsätter med att våren påverkade kontraktstillverkarens möjligheter på lång sikt, men då i en, som Stenfors uttrycker det, positiv riktning. – Produkttillverkning genom geografiskt spridda kontraktstillverkare har tydliga negativa kostnads- och miljöaspekter. Covid-19 har också visat på sårbarheten med globala nätverk av leverantörer, vilket föranleder produktbolag att ompröva sina tillverkningsstrategier. Det skapar nya affärsmöjligheter för Hanza genom vårt unika erbjudande som omfattar att förändra och effektivisera leverantörskedjor. Under våren har antalet kunddialoger ökat markant, skriver Erik Stenfors i rapporten. Vd:n nämner att man har haft en ”rekordhög” försäljning inom medicinteknik och vittnar om en bra utveckling inom försvar och vissa industrisegment. Siffrorna för den gångna halvårsperioden visar en nettoomsättning på 1’1581,1 miljoner (1’004,3), ett EBITA-resultat på 7,8 miljoner (38,8) och ett resultat på -13,2 miljoner (17,2). Kassaflödet skrivs till 94,3 miljoner (84).
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2