Annons
Annons
© NCAB Mönsterkort | 31 juli 2020

NCAB visar upp starkt resultat krisen till trots

Mönsterkortsleverantören kan visa upp ett andra kvartal där nettoomsättningen ökade med 23 procent till 580,6 miljoner kronor från fjolårets 473,1 miljoner kronor.

Ökningen kommer i huvudsak från förvärven av Flatfield och Bare Board Group. Om vi räknar bort förvärven uppgick tillväxten till -3 procent. Orderingången ökade med 8 procent till 486,2 miljoner kronor (450,0). Orderingången har påverkats av den onormalt starka orderingången i första kvartalet. EBITA ökade till 50,6 miljoner kronor (jämfört med 37,3 miljoner kronor), motsvarande en EBITA-marginal om 8,7 procent (7,9 procent). EBITA har belastats med 9,1 miljoner kronor för förvärvet av Bare Board Group. Rörelseresultatet uppgick till 48,1 miljoner kronor (jämfört med 35,7 miljoner kronor för samma period i fjol), rörelsemarginalen landade på 8,3 procent (jämfört med 7,5 procent). Resultat efter skatt slutade på 20,4 miljoner kronor, jämfört med 23,5 miljoner kronor. – Det andra kvartalet 2020 har varit speciellt för alla, även för oss i NCAB, säger vd och koncernchef, Hans Ståhl, i kvartalsrapporten. – Coronavirusets utbrott i Kina i början av 2020 ledde till att många fabriker i Kina stängde under 4 veckor i samband med det kinesiska nyåret. Vi arbetade då frenetiskt med att säkerställa att våra kunder fick sina leveranser, fortsätter vd:n Under det andra kvartalet hade pandemin letat sig vidare till i resten av världen. Många länder har under kvartalet varit helt eller delvis nedstängda. Och NCAB såg tydligt att bolagets verksamheter i södra Europa och Storbritannien påverkats negativt. – Vårt bolag i Storbritannien har drabbats hårt av lägre försäljning till en kund inom transportindustrin. Utvecklingen för vår tyska verksamhet var dock fortsatt stark, liksom den i Norden, Kina och USA. I flera länder märks uppgångar både inom medtech och elektrifiering av fordonsindustrin. I Kina ökar vi våra leveranser till 5G-projekt. I USA är det glädjande att vi nu kommit igenom vår omställningsfas och ser tillväxt i försäljningen i vår existerande verksamhet samt fina bidrag från förvärven av Altus och Bare Board Group (BBG), säger vd:n. Som Hans Ståhl säger är nästkommande kvartal fortsatt osäkra. – Men för att summera har NCAB en förmåga att leverera resultat även när det är oroliga tider, men vi kommer i framtiden åter att investera i tillväxt och bibehålla en stabil resultatnivå enligt de mål vi satt upp, avslutar Hans Ståhl. Denna kvartalsrapport markerar också slutet på en era, detta är nämligen Hans Ståhls sista kvartalsrapport som vd för NCAB. I oktober kommer Peter Kruk att axla rollen som vd för bolaget.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2