Annons
Annons
© Harju Elekter Elektronikproduktion | 04 augusti 2020

Harju Elekter gör vinstlyft under andra kvartalet

Elektroniktillverkaren förskonades från större coronaeffekter under andra kvartalet. Intäkterna blev lägre, men nettovinsten steg med över 100 procent jämfört med samma period i fjol.

Estniska Harju Elekter slog intäkterna från föregående kvartal med strax över fyra miljoner och landade på strax över 39 miljoner euro. Jämfört med samma period i fjol minskade siffran dock med 3,9 procent. Elektroniktillverkaren berättar i delårsrapporten att man slapp undan större effekter från den rådande pandemin. ”En viss del av minskningen berodde på leveranser av vissa material och komponenter, vilket försenade färdigställandet av ett antal ordrar för nästkommande kvartal,” skriver bolaget i rapporten. Nettovinsten för kvartalet steg dock med 137,8 procent, från 829’000 till strax under två miljoner. Sett över det gångna halvåret ökade intäkterna med 5,9 procent till 74 miljoner. Nettovinsten för samma period uppgick till 2,6 miljoner, en ökning med 169 procent jämfört med första halvåret 2019. Bland Harju Elekters geografiska marknader gick det bäst på hemmaplan, där man klättrade från fem miljoner i fjol till 5,7. Sverige ökade med 0,3 miljoner till 5,9. I Norge och Finland minskade intäkterna med 1,1 respektive 3,2 miljoner.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2