Annons
Annons
© Scanfil Elektronikproduktion | 07 augusti 2020

Scanfil lämnar andra kvartalet med stabila siffror

Kontraktstillverkaren ökade omsättningen med drygt tio procent för det senaste kvartalet och den gångna halvårsperioden.

Uppdaterad; 2020-08-07 09:41
Scanfils senaste delårsrapport visar svarta siffror, både sett över det gångna kvartalet och den senaste halvårsperioden. Omsättningen ökade med 9,1 respektive tio procent, jämfört med samma perioder i fjol, och landade på 155,6 och 300 miljoner euro. Den finska kontraktstillverkaren slog även siffran från kvartalet innan, som uppgick till 144 miljoner euro. – Vi förväntade oss att försäljningen skulle öka markant jämfört med första kvartalet, och resultatet visar att vi är på väg i rätt riktning, skriver Scanfils vd, Petteri Jokitalo, i rapporten. Kundefterfrågan ökade särskilt inom segmenten för kommunikation samt energi och automation. Det ett år gamla förvärvet av Hasec uppges även ha varit en bidragande faktor till medvinden, som stod för två tredjedelar av den höjda omsättningen, och spann på tillväxten inom industrisegmentet. – 5G, kamerasystem för övervakning och hissprodukter är exempel på där det var en god efterfrågan, fortsätter Jokitalo i rapporten. Perioden har dock inte varit fri från utmaningar. Enligt vd:n minskade användningen av så kallad ”-self-service”-utrustning på konsumentnivå, vilket medförde att prognoserna hos kontraktstillverkarens kunder ställdes om, och följdes av stoppade ordrar. – Vi räknar med att det här är tillfälligt och att efterfrågan kommer i gång igen under årets andra hälft, förutsatt att infektionssituationen i Europa inte försämras, menar vd:n. Rörelseresultaten för perioderna skrivs till 10,2 (6,4) respektive 18,8 miljoner (13,3). Nettoförtjänsten slutade på 8,3 miljoner (4,6) och 15,8 miljoner (9,4). – Scanfil står väl positionerat ekonomiskt, säger Jokitalo och berättar att bolaget stod med en kassa på 19 miljoner och outnyttjade krediter på omkring 34 miljoner vid kvartalets slut. Kontraktstillverkarens prognos för helåret är en omsättning på mellan 580 till 620 miljoner och ett rörelseresultat i spannet 38 till 42 miljoner.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1