Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Detection Technology Elektronikproduktion | 11 augusti 2020

Medicinteknisk medvind för Detection Technology

Det finska teknikbolagets försäljning minskade på koncernnivå. Bland segmenten stod säkerhetsområdet i skuggan av en ökad efterfrågan på medicinteknik.

Detection Technology redovisar ett totalt försäljningstapp på 23,2 procent för det andra kvartalet. Siffran landade på 21,1 miljoner euro, jämfört med samma period då den finska röntgenaktören nådde 27,5 miljoner. Medan affärsområdet Security and Industrial – där bolaget bland annat tillverkar övervakningskameror – minskade försäljningen med 42,1 procent till 11,2 miljoner (19,4), steg den medicintekniska divisionen med 22,5 procent till 9,9 miljoner. Bolagets vd Hannu Martola skriver i delårsrapporten att säkerhetsmarknaden har stagnerat på en global nivå och pekar, utöver en ekonomisk och politisk oro på global nivå, ut restriktioner för resor och sammankomster som bidragande orsaker. Rörande de medicintekniska marknadsaktiviteterna förklarar vd:n att Covid-19 har skapat en högre efterfrågan på röntgenutrustning. – Efterfrågan berörde grundläggande utrustning då sjukvårdspersonalen fokuserade på att bekämpa krisen. Detta gjorde dock att installationerna för den mer högteknologiska utrustningen stannade upp, skriver vd:n och spår att efterfrågan förväntas normaliseras under andra halvåret för det mer högspecade området. Hur det kommer se ut framgent är svårt att förutse, menar Martola. Pandemin har ett fortsatt starkt fäste i USA, och på sikt räknar man med en andra våg. – Säkerhetsmarknaden spås inte återgå till det normala i år, medan det industriella segmentet ökar något. SBU som helhet förväntas minska under det tredje kvartalet, men förbättras mot slutet av året. För MBU räknar vi med att försäljningstillväxten fortsätter även under andra halvåret, skriver Hannu Martola.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-1