Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Aspocomp
Mönsterkort |

Pandemin tynger Aspocomps försäljning

Samtidigt som mönsterkortstillverkarens totala försäljning minskar och i de flesta marknadssegmenten redovisar man ändå stark tillväxt i ett par områden.

Nettoförsäljningen uppgick till 7,1 miljoner under andra kvartalet för finska Aspocomp, en minskning med 18 procent jämfört samma period i fjol. Europa stod här för 80 procent, medan de resterande 20 procenten är hämtade från andra kontinenter. Mönsterkortstillverkaren förklarar att pandemin är en starkt bidragande orsak till detta, som lett till en dalande efterfrågan där kunder har varit tvungna att senarelägga och avbryta ordrar till följd osäkerhet och försämrade resultat. Rörelseresultatet tyngdes av den minskade försäljningen – kombinerat med ökade investeringar i produktutveckling inom segmenten säkerhet, försvar och luft- och rymdfart – och landade på 0,3 miljoner (1,4). Beträffande marknadssegment drabbades telekommunikation, fordonsindustrin och industrielektronik hårdast. – Telekommunikationssegmentet är ett där efterfrågan på produktutvecklingsserier tydligt minskat kontra jämförelseperioden, som var stark. Asiatiska leverantörer av mönsterkort i stora volymer har dessutom haft en överkapacitet till följd av hur marknadssituationen ser ut, vilket har gjort möjliggjort för dem att på ett exceptionellt sätt bemöta förändrade kundbehov, skriver vd:n Mikko Montonen i delårsrapporten. Rörande fordonsindustrin berättar vd:n att kunder har fått dra ner på sina lagernivåer på grund av pandemins effekter på efterfrågan, medan segmentet industrielektronik präglas av företag med en avvaktande hållning till investeringar. – Trots den svaga marknadssituationen lyckades vi växa och nästan fördubbla vår försäljning inom segmenten säkerhet, försvar samt luft- och rymdfart, men också inom halvledarindustrin. Mönsterkortarens orderingång noteras för en ökning med sex procent till 4,2 miljoner. Synligheten för resten av året är begränsad, säger vd:n och berättar att pandemin fortsätter att göra det svårt att bedöma behovet från kunderna. – Trots de exceptionella omständigheterna har vi lyckats utvidga och växa vår kundbas och vårt produktsortiment, vilket ger oss en god strategisk position för att fortsätta vår tillväxt allt eftersom att pandemin lättar, skriver Mikko Montonen. Aspocomp uppger att produktionen har rullat på vid fabriken i Uleåborg under perioden, att leveranskapaciteten varit god, och att investeringarna i anläggningen fortlöper.

Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1