Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards Komponenter |

Lägre intäkter för Fingerprint – vittnar om otillräcklig kapacitet

Samtidigt som efterfrågan uppges vara fortsatt god fick det svenska biometribolagets omsättning sig en törn under det andra kvartalet.

Omsättningen blev lägre under andra kvartalet jämfört med föregående år för Fingerprint Cards. Intäkterna uppgick till 282,3 miljoner kronor, medan siffran för samma period i fjol landade på 381,8 miljoner. Efterfrågan på bolagets sensorer uppges ha varit fortsatt god, men omsättningen påverkades negativt av fortsatt otillräcklig tillgång till produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna. – Det geopolitiska läget har ökat den inhemska efterfrågan på kiselchip från kinesiska mobiltelefontillverkare, vilket gör att det råder underskott på produktionskapacitet, skriver vd:n och koncernchefen Christian Fredrikson i delårsrapporten. Vidare redovisar rapporten EBITDA på 6,7 miljoner (44) och en bruttomarginal på 21 procent (22). – Bruttomarginalen var en procentenhet lägre än i motsvarande period 2019, framförallt på grund av högre inköpspriser, och resultatnivån är inte tillfredsställande. Samtidigt är det glädjande att kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt i kvartalet. Vi har kontinuerligt förbättrat vår lagerhantering och generellt sett förbättrat rörelsekapitalet, fortsätter Fredrikson i rapporten. Kassaflödet för perioden skrivs till 81,3 miljoner (179,6). För den gångna halvårsperioden landade den på 43,5 miljoner (18,5). – Vi förväntar oss att coronavirusutbrottet kommer att dämpa efterfrågan på smartphones under återstoden av året. Konsumenter väntar allt längre med att byta ut sina enheter, och ersättningscykeln för mobiltelefoner väntas därför bli rekordlång i år. Detta gör att den globala smartphonemarknaden kan komma att minska med 10–20 procent under 2020, skriver vd:n. Biometriska lösningar har samtidigt sin plats, även under pandemin, skriver Fredrikson. – Pandemin har även lett till en kraftig ökning av distansarbete, vilket ofta kan innebära förhöjda it-säkerhetsrisker. Genom att kombinera säkerhet, flexibilitet och bekvämlighet kan biometriska lösningar underlätta säker åtkomst till enheter och data, oavsett var en anställd befinner sig. Tillväxtmöjligheterna är goda inom hela Access-området, och vi fortsatte under kvartalet att utöka vår produktportfölj inom biometrisk åtkomstkontroll, skriver vd:n.
Annons
Annons
2023-06-08 10:57 V20.15.7-2