Annons
Annons
© Teleste Elektronikproduktion | 13 augusti 2020

Teleste träder ur dystert kvartal med stärkt kassa

Den finska elektroniktillverkaren fick se sin försäljning minska till följd av pandemin även under andra kvartalet. Samtidigt vände bolaget sitt kassaminus från i fjol till plus.

Siffrorna blev likartade för finska Teleste även under årets andra kvartal. Efter att ha redovisat en nettoförsäljning 36,6 miljoner euro i inledningen på året, landade man nu på 33,5 miljoner. Detta innebar en minskning med 20,7 procent jämfört med andra kvartalet i fjol. Det negativa kassaflödet från samma period i fjol vändes från minus 3,2 till 11,1 miljoner. Orderloggen noteras för en ökning på 3,7 procent till 79 miljoner (76,2). En av de huvudsakliga förklaringarna till tappet är enligt vd:n Jukka Rinnevaara den pågående pandemin. – Följderna av åtgärderna som införts av myndigheter i olika länder visade sig i form av att operatörernas konstruktion av bredbandsnät antingen begränsades eller stängdes. Inom området för passagerarinformation tvingades vissa kunder stänga sina fabriker och senarelägga projekt, skriver vd:n i delårsrapporten och berättar att effekterna på leveranskedjan och tillgängligheten av komponenter har varit begränsad. Elektroniktillverkaren befinner sig även i en så kallad ”teknologisk omställning” på arkitektur-nivå inom området för accessnätverk, då segmentet för nätverksprodukter drabbats av vikande siffror – både på grund av pandemin och att kunderna ställer in sig på ny teknik. Omställningen i sig har varit en bidragande faktor till den minskade försäljningen, menar man. – Vi håller i skrivande stund på att testa nya DAA-produkter [Distributed Access Architecture] med kunder i Europa och USA. Dock bromsar pandemin upp testprocessen, fortsätter vd:n. Osäkerheten kring coronapandemins utveckling och en andra infektionsvåg gör det svårt även för Teleste att bedöma hur det ser ut för bolaget framgent. – Vi har vidtagit åtgärder för att dra ner på kostnaderna, säkerställa vår leveransförmåga och stärka likviditeten, bland annat genom att se över våra underleverantörsnätverk i produktionen och i form av temporära uppsägningar. Åtgärderna kommer fortsätta i den utsträckning som pandemin och marknaden kräver, säger Jukka Rinnevaara.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2