Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inzile Elektronikproduktion | 14 augusti 2020

Första intäkterna landar i Inziles orderböcker

Elfordonstillverkaren har under andra kvartalets gång levererat sina första lastbilar ut till kund.

Inzile levererade sina första lastbilar ut till ett antal kunder under perioden – Bring, Picsmart, Tier Mobility, Etni och Sundbybergs stad – och upprättade en enhet för forskning och utveckling i Tranås. Elfordonstillverkaren nådde därmed en försäljning på två miljoner kronor under andra kvartalet (0). Resultatet, som i fjol låg på minus tre miljoner, försämrades dock till minus elva miljoner. – Under andra kvartalet kom de första intäkterna in i böckerna, vilket var mycket tillfredsställande och en viktig milstolpe för Inzile som företag. Detta skedde genom att vi äntligen kunde börja leverera serietillverkade fordon till alla fyra kundsegmenten. Kommersialiseringsfasen är därmed inledd. Kvartalets kostnader avser material och komponenter samt är relaterade till utvecklingsarbeten avseende serieproduktionen och en växande organisation, skriver vd:n ragnar Åhgren i delårsrapporten. Effekterna av pandemin har tett sig i form av att ett mindre antal komponenter inte har levererats i tid, vilket i sin tur har försenat tillverkningen, framgår det. – Främst har förseningarna orsakats av logistikproblem snarare än produktionsproblem hos våra underleverantörer. Ett intensivt arbete pågår för att åstadkomma en snabbare upptrappning av produktionen. Positivt är att pandemin inte haft någon signifikant inverkan på sjukfrånvaron hos Inziles personal, fortsätter vd:n. Inzile genomförde en riktad nyemission om cirka 35 miljoner i maj för att trappa upp serieproduktionen av modellen Pro4. Under augusti pågår teckning av nyemitterade aktier som, vid full teckning, ska tillföra ytterligare 33 miljoner. Kassan stod vid kvartalets slut på 21,4 miljoner, och likviditeten skrivs till 71,3 procent. – Dessutom ser orderläget gynnsamt ut inför hösten, skriver Ragnar Åhgren vars bolag har 360 fordon som produktionsmål för i år.
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-1