Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GPV Elektronikproduktion | 14 augusti 2020

Rekordsiffror för GPV trots pandemin

Samtidigt som den danska kontraktstillverkaren redovisar ett smärre omsättningstapp på fem procent under andra kvartalet steg rörelseresultatet för samma period med nära på 50 procent.

GPV har inte sluppit undan utmaningar under det gångna halvåret. Till följd av effekterna från pandemin har kontraktstillverkarens fabriker runt om i världen pendlat mellan att vara stängda, delvis stängda eller haft en produktion som varit begränsad till produkter som ansetts ha en samhällelig kritisk funktion. Trots detta ser det ut som att bolaget har klarat sig bra under de rådande omständigheterna. Enligt den senaste delårsrapporten steg rörelseresultatet för det andra kvartalet med 48 procent till 62 miljoner danska kronor. Och för halvåret landade man på en nettoförtjänst på 108 miljoner, en ökning med 23 procent jämfört med i fjol. Rekordsiffror, menar man. Drivkrafterna bakom ökningen uppges vara minskade driftkostnader, hög nyttjandegrad av ett antal produktionslinor och att de två affärsområdena MedTech och Semicon presterade väl under perioden. – Bredden av affärsområden vi är verksamma inom, kombinerat med en organisation som är på tårna, har hjälpt oss genom krisen. Det har gjort det möjligt för oss att rikta våra resurser till segment som är minst påverkade av krisen, till och med de som befinner sig på en tillväxtkurva, kommenterar vd:n Bo Lybæk i rapporten. Rörande utsikterna för framtiden uppger man sig ha kammat hem sex större ordrar, både från nya och existerande kunder, som tillsammans utgör ett tresiffrigt miljonbelopp i framtida intäkter. – Vi övervakar situationen noga och är redo att anpassa vår verksamhet efter den. Vi har en bra översikt över det tredje kvartalet, men synligheten blir sämre när vi vidgar vyerna mot fjärde kvartalet och 2021, fortsätter vd:n. GPV har en prognos för helåret 2020 där man förväntar sig en totalomsättning på 2,7 miljarder och ett rörelseresultat i spannet 200 till 230 miljoner.
Annons
Annons
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1