Annons
Annons
© Next Biometrics Komponenter | 18 augusti 2020

Lägre försäljning men stärkt kassa för Next

Samtidigt som det norska biometriföretaget redovisar en lägre försäljning jämfört med kvartalet innan och samma period i fjol står man med en starkare kassa till följd av en privat placering från tidigare under sommaren.

Intäkterna uppgick till 13,6 miljoner norska kronor under andra kvartalet, jämfört med 20,5 miljoner från första kvartalet och 30,1 från samma period i fjol. – Samtidigt som Next påverkades av förluster relaterade till Covid-19 även under det andra kvartalet – framför allt genom förseningar och och långsammare försäljningscykler – lyckades vi ändå säkra intäkter som var 48 procent högre än under lågpunkten i fjärde kvartalet 2019, skriver vd:n Peter Heuman i delårsrapporten. Bruttomarginalen blev lägre än notering på 32 procent från andra kvartalet i fjol, men har förbättrats gradvis sedan sista kvartalet förra året och stannade på 13 procent. Kvartalet innan låg den på 17 procent, och för fjärde kvartalet 2019 skrevs den till minus två procent. Även EBITDA har förbättrats över de gångna tre kvartalen, från minus 44,3 till minus 23 procent blankt. Men kanske mest noterbart är att kassan har ökat från 54,1 till 97,8 miljoner sedan första kvartalet. – Under den här perioden tror jag att en av de viktigaste händelserna för Next är en lyckad privat placering på 50 miljoner norska kronor, fortsätter Heuman. Biometriföretaget gick i början på året ut med att man vidtar åtgärder för att optimera organisationen och kostnadsbasen. Dessa uppges nu ha burit frukt, skriver vd:n. – Vi har genomfört de steg som krävs för att nå våra kostnadsnivåer, omorganiserat och etablerat en säljkår och ett ingenjörslag som är mer kundfokuserad, samtidigt som produktportföljen förenklats och de interna processerna har förbättrats. Det gör att vi nu står med en plattform som gör att vi kan bygga på tillväxt i våra intäkter och nå bättre marginaler, skriver Peter Heuman.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2