Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Midsummer
Elektronikproduktion |

Ökad förlust för solenergiföretaget Midsummer

Solenergiföretaget redovisar ett resultat efter skatt på strax över minus 17 miljoner kronor.

Efter att ha redovisat minus 1,2 miljoner kronor under andra kvartalet i fjol uppgick bolagets siffra för samma period i år till minus 17,5 miljoner. Rörelseresultatet landade på minus 12,4 miljoner (2,9) och nettoomsättningen minskade till 28,4 miljoner (106,4). ”Till Q2-rapporten har Midsummer ändrat redovisningen för valutavinster/-förluster i avtalstillgångarna. De har tidigare legat under nettoomsättningen, men har nu brutits ut och redovisas under övriga rörelseintäkter/-kostnader. Stora valutafluktuationer har ganska stor påverkan på Midsummers resultat,” skriver bolaget i delårsrapporten. ”Under första kvartalet hade valutavinster på avtalstillgångarna en positiv inverkan på resultat på 8,7 miljoner, men under andra kvartalet då den svenska kronan förstärktes gentemot dollarn och euron fick vi istället en valutaförlust på 7,9 miljoner,” fortsätter Midsummer. DUO-systemen som såldes under kvartalet räckte enligt bolaget inte till för att kunna göra vinst under perioden, utan kommer att huvudsakligen intäktföras vid leverans. Kassaflödet vid periodens slut stannade på minus 43,6 miljoner, jämfört med 149,7 miljoner förra året. ”Kassaflödet har relativt stora variationer från kvartal till kvartal på grund av att de stora betalningarna som kommer in från maskinordrarna inte följer intäktsföringen utan är mer intermittenta. Samtidigt som kassaflödet har varit negativt under det första halvåret, så har avtalstillgångarna ökat och dessa avtalstillgångar kommer att omvandlas till likvida medel över tid,” skriver bolaget. Solenergiföretaget drabbades av leveransproblem av material till solcellsproduktionen, vilket i sin tur ska ha påverkat tillverkningen negativt under april och maj. ”I övrigt har Corona-pandemin endast haft mindre påverkan på bolaget under det andra kvartalet,” säger man och berättar att leveranskedjorna kommit tillbaka till det normala under det andra kvartalet. Trots motgångarna har Midsummer inlett processen att upprätta en fabrik nere på den europeiska kontinenten för produktion av solpaneler.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-28 17:23 V21.1.4-2
Annons
Annons