Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Huawei Teknik | 18 augusti 2020

USA inför hårdare restriktioner mot Huawei

Åtgärderna för att förhindra det kinesiska bolagets åtkomst av amerikansk teknologi stärks, meddelar BIS.

Uppdaterad; 2020-08-18 14:38
Det amerikanska handelsdepartementets byrå för industri och säkerhet, förkortat BIS, meddelade under gårdagen om åtstramningar av restriktionerna mot Huawei. Åtgärderna – som introduceras i maj, och som försvårade för Huawei att komma åt halvledare av direkt amerikanskt snitt – expanderas nu till att förhindra bolaget från att erhålla teknologier utan en särskild licens. Detta inkluderar produkter tillverkade i USA, men också utanför landet med hjälp av amerikansk teknologi och mjukvara. Utöver detta har byrån utökat sin svartlista (Entity List) med ytterligare 38 bolag kopplade till Huawei. Kopplat till listan har det även införts licenskrav som omfattar alla transaktioner där, exempelvis, Huawei eller någon av aktörerna på listan agerar inköpare, mellanliggande mottagare eller slutanvändare. ”Åtgärderna förhindrar Huawies försök att kringgå amerikansk exportkontroll för att komma åt elektroniska komponenter utvecklade eller producerade med amerikansk teknik med omedelbar verkan,” lyder ett pressmeddelande. Rörande händelserna i maj modifierade byrån regelverket ’foreign-produced direct product’ (FDP) till att rikta in sig på Huaweis anskaffande av halvledare med amerikansk tillverkningsstämpel. Aktiviteten från gårdagen breddar därmed regelverket i fråga till att inkludera produktionsmässiga- och utvecklingsmässiga delar i framtagandet av komponenter och utrustning, som antingen tillverkats, köpts in eller beställts av några av de ovan nämnda. "Huawei och deras utländska dotterbolag har utökat sina ansträngningar för att anskaffa avancerade halvledare utvecklade eller producerade med hjälp av amerikansk programvara och teknik för att uppfylla det kinesiska kommunistpartiets politiska mål," sade handelssekreteraren Wilbur Ross i pressmeddelandet. "Eftersom vi har begränsat tillgången till amerikansk teknik har Huawei och tillhörande dotterbolag arbetat via tredjepart för att utnyttja amerikansk teknik på ett sätt som undergräver den amerikanska nationella säkerheten och utrikespolitiska intressen. Den här åtgärden visar vårt fortsatta åtagande att hindra Huawis möjligheter att agera på det sättet,” fortsatte Wilbur Ross.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2