Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Alelion Elektronikproduktion | 19 augusti 2020

Alelion tankas med mångmiljonbelopp

Genomför en fullt garanteras företrädesemission om 56,8 miljoner kronor.

Företrädesemissionen ska finansiera upprampning av produktion för att säkra leveranser till befintlig kundbas samt utöka kundunderlaget inom materialhantering och specialfordon. Det framgår av ett pressmeddelande. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen 25 september erhåller aktieägare i Alelion tre uniträtter. Sju uniträtter ger rätt att teckna en unit bestående av en aktie och en teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen är 0,90 kronor per unit, motsvarande 0,90 kronor per aktie. Styrelsen kan komma att besluta om en övertilldelningsoption, som vid fullteckning initialt tillför Bolaget ytterligare cirka 11,4 miljoner kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Alelion ytterligare cirka 21 till 44 miljoner, beroende på eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen och slutligt fastställd lösenkurs för de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna. – Trots att den pågående pandemin inneburit försenade eller avstannade affärsmöjligheter ser vi att intresset är stort för Alelions produkter och den kunskap som vi har inom elektrifiering av fordon. Våra kunder har också ett fortsatt högt fokus på att driva igenom elektrifieringsprojekten så att de når ut på marknaden. Under dessa förutsättningar är det med en ödmjuk optimism som jag ser på den kommande Företrädesemissionen. Ett fortsatt hårt arbete med vår omställning fortsätter i en tid med osäkerhet men även många nya möjligheter, säger Alelions vd, Åsa Nordström, i pressmeddelandet.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2