Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Impact Coatings Elektronikproduktion |

Stärkt orderbok hos Impact Coatings – ser positivt på andra halvåret

Samtidigt som den finansiella utvecklingen överlag blev lägre över det gångna kvartalet och halvåret jämfört med fjolårssiffrona är ytbeläggningsbolaget optimistiska över marknadsutvecklingen framgent.

Nettoomsättningen och rörelseintäkterna för andra kvartalet och första halvåret 2020 blev lägre för Impact Coatings. Enligt bolagets senaste delårsrapport försämrades även rörelseresultatet och resultatet efter finansnetto för de gångna tre månaderna, medan posterna förbättrades för det gångna halvåret. – Bolagets resultat för första halvåret 2020 är något bättre än 2019 kopplat till kostnadsbesparingar, trots att omsättningen var lägre. Inget beläggningssystem skeppades under årets sex första månader i linje med orderutvecklingen 2019. Som jämförelse gjordes två systemleveranser första halvåret 2019, skriver vd:n Torbjörn Sandberg i rapporten. Kassaflödet förbättrades under de båda perioderna. Och värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 3,7 miljoner kronor (2). – Impact Coatings har haft en god orderingång för beläggningssystem under det första halvåret, ur ordersynpunkt den bästa starten på ett år i bolagets historia. Vår säljorganisation har hanterat coronapandemins utmaningar och stängt flertalet långt framskridna systemaffärer, fortsätter vd:n i rapporten och listar Hella och Hyundai som orderläggare. Rörande orderboken berättar vd:n att man har haft full sysselsättning under de gångna sex månaderna, och att pandemin inte har slagit på leveransprojekten. Dock flaggar han för att fortsatta restriktioner under hösten kan påverka möjligheterna att installera hos kunderna enligt plan. – Mindre störningar i materialflöden har hanterats och vi fortsätter att noga bevaka situationen. Som för många andra exportbolag försvårar COVID-19 försäljningsarbetet, vilket påverkar vår pipeline för kommande systemförsäljning. Även service- och beläggningsverksamheten påverkas till viss del av reserestriktioner och stängda fabriker hos våra kunder, skriver vd:n. – Kommande månader har vi fullt fokus på att tillverka och leverera beställda beläggningssystem och att intensifiera utvecklingsinsatserna med Hyundai och andra kunder. Förutsatt att världen öppnar upp finns också en fortsatt stor potential i vår försäljningspipeline och vi ser positivt på marknadsutvecklingen inom framför allt bränsleceller och metallisering på plast, inklusive radomer och andra fordonskomponeter, skriver Torbjörn Sandberg. Impact Coatings andra kvartal i siffror (miljoner kronor) Nettoomsättning: 5 (22,5) Rörelseintäkter: 9,7 (17,4) Rörelseresultat: -6,3 (-4,1) Resultat: -6,3 (-4,1) Kassaflöde: -2,3 (-12,4) Första halvåret Nettoomsättning: 10 (25,5) Rörelseintäkter: 16,3 (24) Rörelseresultat: -12 (-14,5) Resultat: -12 (14,5) Kassaflöde: -7 (-21)
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-1