Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Tobii AB Elektronikproduktion |

Liten rörelseförbättring för Tobii under tufft andra kvartal

Eyetrackingbolaget beskriver det andra kvartalet som ”ett av de mest utmanande” i bolagets historia.

Omsättningen och bruttomarginalen blev aningen lägre under andra kvartalet för Tobii. Enligt bolagets senaste rapport minskade omsättningen med fyra procent (organiskt, sex procent) till 332 miljoner kronor, följt av en marginal som gick från 69 till 65 procent. Fördelat över affärsenheterna bidrog Dynavox till resultatet med 28 miljoner (25). Pro bidrog med minus 24 miljoner (-2) och investeringar i Tech uppges ha påverkat koncernens rörelseresultat med minus 49 miljoner (-72). Samtidigt förbättrades rörelseresultat från i fjol till minus 45 miljoner, jämfört med minus 47 miljoner. – På grund av covid-19 har andra kvartalet 2020 varit ett av de mest utmanande kvartalen i Tobiis historia. Under de omständigheterna är jag stolt att Tobii lyckats förbättra kvartalets rörelseresultat jämfört med samma period 2019, skriver vd:n Henrik Eskilsson i rapporten. Resultatet och kassaflödet skrivs till minus 73,5 miljoner (-58,6) respektive 70,1 miljoner (-13,2). – Sammantaget har vi manövrerat väl genom pandemins effekter så här långt. Vi har lyckats begränsa den operationella påverkan till ett minimum samtidigt som vi upprätthållit en hög aktivitetsnivå och vidtagit nödvändiga kostnadsåtgärder. Vi gör bedömningen att vi har en tillräckligt god finansiell ställning för den plan som vi nu exekverar på. Vi är väl rustade för fortsatt osäkerhet och med en uppdaterad produktportfölj förväntar vi oss att återgå till tillväxt snabbt efter att nedstängningen av viktiga samhällsfunktioner upphör, fortsätter vd:n i rapporten.
Annons
Annons
2023-06-08 10:57 V20.15.7-1