Annons
Annons
© TC Tech Elektronikproduktion | 20 augusti 2020

TC Tech utan omsättning under andra kvartalet

Systemtillverkaren förbättrar dock sitt nettoresultatet och kassaflöde.

Efter att ha redovisat en nettoomsättning på 105’000 kronor under första kvartalet uppgick siffran för den gångna perioden till noll kronor. Under samma period i fjol skrev nettoomsättningen till 4,2 miljoner. Nettoresultatet och kassaflödet från den löpande verksamheten har dock förbättrats, framgår det i rapporten. – Rent finansiellt har vi fortsatt att hålla nere våra operativa kostnader under det andra kvartalet genom att bland annat fortsätta utnyttja möjligheten till korttidspermittering om 40 procent. Vi förväntar oss att hålla nere våra kostnader även under det tredje kvartalet, samtidigt som vår förhoppning är att kunna börja växla upp vår marknadsbearbetning igen under det fjärde kvartalet med stigande kostnader för bland annat resor och kundaktiviteter, kommenterar vd:n Alexander Luiga i rapporten. Bolaget har spenderat kvartalet med att bearbeta marknaden av potentiella kunder inom LGP:er till LCD-bildskärmar, samt andra optiska applikationer och mikrofluida applikationer inom industrin för bioteknik. Man har även varit sysselsatta hemma i Spånga, bland annat med testningar åt befintliga kunder i Asien och ett utvärderingsprojekt med ett bolag inom den tyska bilindustrin. – Även om vi inte har haft möjlighet att kommunicera om några konkreta framsteg under det andra kvartalet vill jag avsluta med att framhålla att våra dialoger och test-/utvärderingsprojekt tillsammans med befintliga och potentiella kunder gör att jag fortsatt ser positivt på framtiden för TC Tech, skriver Alexander Luiga. TC Techs andra kvartal i siffror (miljoner kronor) Nettoomsättning: 0 (4,2) Nettoresultat: -5,2 (-6,8) Kassaflöde: -3 (-9,3)
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2