Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inission Elektronikproduktion |

Q2 bjöd på turbulens – men Inission tog sig igenom stormen

Kontraktstillverkaren Inission har likt många andra bolag brottats med konsekvenserna av den rådande pandemin. Men med smarta val och strategier kunde man ta sig ur kvartalet med gott självförtroende och stabila siffror.

I bolagets andra kvartalsrapport för 2020 beskriver vd Björn Lifvergren ett händelserikt kvartal. – På grund av Covid-19 pandemin såg vi i början av kvartalet en inbromsning från många av våra kunder vilket vi kompenserade med utnyttjande av korttidsavtal och permitteringar på vissa fabriker. Därmed kunde vi i möjligaste mån behålla kompetensen och samtidigt parera våra kunders behov på kort tid, förklarar vd:n i rapporten. Under senare delen av kvartalet steg efterfrågan igen, förklarar Lifvergren. Detta kom främst inom medicinteknik där efterfrågan ökade till rekordnivåer för tillverkaren. Här tar man up exempelvis Breas Medical order på 94 miljoner kronor och en order på 20 miljoner kronor från No Isolation AS; båda produkter är knutna till stävjandet av Covid-19. Om vi tittar på kvartalets siffror så ser vi att omsättning uppgick till 284 miljoner kronor, en ökning från 278 miljoner kronor under samma kvartal i fjol. Värt att notera här är att de förvärvade bolagen bidrog med 37 miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster hamnade på 14,8 miljoner kronor, en minskning från 17,0 miljoner kronor under det andra kvartalet 2019. Marginalen för kvartalet landade då på 5,2 procent, jämfört med 6,1 procent. Under kvartalet ökade varulagret med 19,6 miljoner kronor, vilket förklaras med förvärvet av HY-Tech samt kapacitetsuppbyggnaden inför medicinteknologi produktionen. Samlokaliseringen av fabrikerna i Trondheim och Løkken Verk slutfördes under sista delen av kvartalet och produktionen är nu uppe i normalkapacitet, meddelar Inission. – De senaste förvärven, Sweco Electronik och HY-Tech, ökar vår marknadstäckning och ger oss möjligheten att växa med våra befintliga kunder då deras tjänster kompletterar vår EMS-tillverkning. Med dessa bolag i portföljen har vi nu breddat erbjudandet med produktutveckling, konstruktion och mekanisk produktion. De förvärvade bolagen kan utnyttja de synergier som Inission erbjuder i form av ökad kundportfölj, inköp, leanutveckling och ledarskap, säger Björn Lifvergren. – Kvartalet har kantats av turbulens men vi har tagit oss igenom det väl. Nu besitter vi ett gott självförtroende och är väl rustade inför höstens utmaningar, att stärka vår position och öka kundnöjdheten, avslutar vd:n.
Annons
Annons
2023-06-08 10:57 V20.15.7-1