Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© PowerCell Teknik |

Ökad försäljning men lägre lönsamhet för PowerCell

Bolaget ökade sin försäljning under det andra kvartalet 2020 med 42 procent, från 15,5 till 22 miljoner kronor. Bakom förbättringen ligger enligt bolaget fortsatt höga leveranser av bränslecellstackar till Bosch samt den order på ett megawattsystem som man mottog från en europeisk skeppsbyggare under kvartalet.

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster försvagades till -28,3 miljoner kronor (-16,7) som en följd av bland annat negativa valutaeffekter, lägre bruttomarginal och ökade kostnader för försäljning och administration samt forskning och utveckling, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Den pågående pandemin har fortsatt påverka aktivitetsnivån i Kina specifikt, men hade under kvartalet begränsad påverkan på allmän försäljning och lönsamhet. Under det andra kvartalet 2020 uppgick försäljningen till 22,06 miljoner kronor jämfört med 15,52 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 42 procent. Rörelseresultatet före jämförelsestörande uppgick det andra kvartalet till -28,27 miljoner jämfört med -16,71 miljoner kronor under det första kvartalet 2019. Powecell menar att bakom den svagare lönsamheten ligger lägre bruttomarginal kopplat till specifika kundprojekt, negativa valutaeffekter till följd av kronförsavningen samt medvetet ökade kostnader för försäljning och administration. Ökade kostnader för forskning och utveckling med koppling till ett tekniskt mer avancerat kundprojekt har också påverkat resultatet negativt. Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgick till -28,27 miljoner kronor (513,7 miljoner kronor) för perioden april-juni 2020. Den stora skillnaden här förklaras av den engångsintäkt på 532 miljoner som bolaget erhöll under det andra kvartalet föregående år till följd av licensavtalet med Bosch. – Vår försäljning utvecklades väl under kvartalet mycket tack vare fortsatt höga leveranser till Bosch och vår order från en ledande europeisk skeppsbyggare. Leveranserna för båda dessa order löper under längre tid men har fått ett positivt genomslag redan under det andra kvartalet i år, säger Karin Nilsson, tillförordnad vd för PowerCell Sweden AB.
Annons
Annons
2023-06-08 10:57 V20.15.7-2