Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© SaltX Technology Teknik | 24 augusti 2020

Energimyndigheten beviljar miljonstöd till SaltX

SaltX Technology har beviljats stöd från Energimyndigheten på 5 miljoner kronor.

Stödet ska gå till vidareutveckling och verifiering av SaltX Technologys lösning för energilager, EnerStore, med en ny uppdaterad urladdningsreaktor baserad på fluidbäddsteknologi. Denna teknik möjliggör storskaliga energilager. Den nya reaktorn är baserad på fluidbäddsteknologi och är en del av den vidareutvecklingen av den tidigare pilotkonstruktionen baserad i Berlin. Det huvudsakliga målet är att få den nya reaktorn testad och verifierad. Den nya reaktorn förväntas ha större flexibilitet, effektivitet och bättre driftsäkerhet men även vara betydligt mindre i fysisk storlek jämfört med den tidigare reaktorn. – Det känns väldigt bra att vi fått detta stöd nu, vilket gör att vi kan kraftsamla ännu mer och fortsätta vår utveckling av storskaliga energilager, säger vd, Carl-Johan Linér, i ett press meddelande. På grund av rådande covid-19-situation pågår det diskussioner om var det är praktiskt bäst lämpat att placera testanläggningen, det vill säga reaktorn med tillhörande kringutrustning. "Energimyndigheten bedömer att projektet har potential till att bidra till en omställning av energisystemet. Idén med att lagra värme med låga värmeförluster och kunna ta ut den vid hög temperatur anser Energimyndigheten har många användningsområden och därmed stor potential," skriver Energimyndigheten i sin motivering.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-1