Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AAC Clyde Space Elektronikproduktion | 26 augusti 2020

Miljonanslag till Uppsalabaserad satellittillverkning

Här om dagen kunde vi berätta att Svenska AAC Clyde Space har tagit beslut om att börja tillverka satelliter i Uppsala. Bakgrunden till beslutet är att AAC Clyde Space tillsammans med Saab och Orbcomm siktar på att utveckla nästa generations rymdbaserade VDES-system för maritim kommunikation.

Detta samarbete blir nu startskottet för en ny era inom maritim kommunikation, enligt bolagen. AAC Clyde Space kommer att få totalt 17,0 miljoner kronor varav 12,2 miljoner kronor i anslag från Trafikverket, för att tillverka, skjuta upp och driftsätta den första satelliten i projektet. Satelliten förväntas bli den första i en framtida konstellation för VDES-tjänster. EPIC 3U-satelliten planeras att skjutas upp i mitten av 2022 och blir den första satelliten som sätts samman vid AAC Clyde Spaces nya monteringsanläggning för satelliter i Uppsala. Satelliten kommer att ha en VDES (VHF Data Exchange System) nyttolast från Saab för tvåvägskommunikation mellan satellit och mark. ORBCOMM ska i sin tur integrera satellitdatan vid sitt befintliga distributionscenter för maritim kommunikation. I ett pressmeddelande förklarar AAC Clyde Spaces vd, Luis Gomes att det hela är en betydande milstolpe för företaget med ett viktigt nytt satellitavtal och ett samarbete med två stora aktörer på området. – Detta blir dessutom den första satelliten som byggs vid vår nya satellitmonteringsanläggning i Sverige. Vi är mycket glada över att vara del av det team som ger sjömän världen över nya möjligheter och förbättrar säkerheten och effektiviteten för marina användare. Jag vill tacka Saab för att ha valt AAC Clyde Space till sin partner i rymden, och ser fram emot att ytterligare stärka vårt mycket framgångsrika samarbete med ORBCOMM ", säger vd:n. Den första demonstrationssatelliten förväntas följas av en större satellitkonstellation som ska utgöra en ny del av den maritima kommunikationsinfrastrukturen. Tillägget av rymdbaserad infrastruktur ökar VDES-täckningen från kustlinjerna till överallt på haven och transformerar det som för närvarande huvudsakligen är ett kustsystem till ett globalt maritimt system. De tre parterna har bildat ett konsortium på lika villkor för att utveckla tjänster baserade på den nya infrastrukturen. Projektet startar i oktober 2020 och demonstrationen i omloppsbana planeras att avslutas under det första kvartalet 2023.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-1