Annons
Annons
© Incap Elektronikproduktion | 27 augusti 2020

Incaps intäkter ökade under 2Q – men vinsten föll

Coronapandemin och de nedstängningar av industrin som följde gjorde verkligen ett avtryck på kontraktstillverkarens verksamhet. Men fördelen med att vara en global spelare är att vissa fabriker fortfarande kunde köra kontinuerligt och där med ta upp tyglarna.

Incaps tillverkningsenhet i Indien stängdes ned i slutet av mars på grund av landets lockdown-order. Anläggningen gick tillbaka online några månader senare i maj. Men, nedstängningen av fabriken och andra effekter av pandemin påverkade den organiska omsättningstillväxten och lönsamheten negativt, förklarar företaget i sin 2Q-rapport. Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 22,6 miljoner euro, vilket visar en ökning med 21% från 18,7 miljoner euro under samma period förra året. Exklusive intäkter från köpet av AWS Electronics Group - som förvärvades i januari 2020 - minskade företagets intäkter 31% organiskt. Justerat EBIT för andra kvartalet var 2,8 miljoner euro, jämfört med 2,9 miljoner euro förra året, motsvarande 12,2% av intäkterna och 15,5% för andra kvartalet. Rörelseresultatet (EBIT) under kvartalet var 2,1 miljoner euro, en minskning med 27% från 2,9 miljoner euro under samma kvartal förra året. Periodens resultat uppgick till 1,2 miljoner euro, en minskning jämfört med samma period föregående år med 46% från 2,1 miljoner euro. – Som förväntat hade COVID-19-pandemin en negativ inverkan på vår verksamhet under andra kvartalet. På grund av nedstängningen i Indien minskade våra intäkter organiskt. Jag är dock nöjd med att under dessa svåra förhållanden fortsatte efterfrågan på våra tjänster på en bra nivå och vi lyckades att snabbt trappa upp verksamheten vid den indiska fabriken efter att nedstängningen upphörde. Trots att vår personal har arbetat extra skift för att komma ikapp med eftersläpningen, försenades en del av leveranserna till årets tredje kvartal, säger vd Otto Pukk. Det var inte bara i Indien som pandemin orsakade problem för tillverkaren. Incaps fabrik i Storbritannien verkade med något reducerad kapacitet under andra kvartalet. Fabriken i Slovakien drabbades av nedgången inom bilsektorn medan Incaps fabrik i Estland har körts på en nära normal nivå. Enligt vd Otto Pukk har den övergripande efterfrågan på företagets tjänster fortsatt på en bra nivå, även om pandemin har satt press på vissa kundsegment. – Speciellt bilsektorn drabbades av pandemin, men har sedan dess börjat återhämta sig långsamt. Vi har varit framgångsrika med nya kundförvärv i år och har sett hög aktivitet bland kunder i Europa med ett stort antal offertförfrågningar, säger Pukk i rapporten.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1