Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Gapwaves Elektronikproduktion |

Gapwaves andra kvartal: Nya kunder och första order för serietillverkning

Under andra kvartalet 2020 erhölloch levererade bolaget prototypantenner till flera nya kunder; ZF, Infineon och Uhnder vilket innebär att Gapwaves teknik nu utvärderas i flera olika miljöer.

I och med Uhnders order om 600 högupplösta radarantenner och senare i augusti ytterligare 3’000 antenner har även småskalig serieproduktion inletts. Omsättningen för perioden april-juni 2020 uppgick till 5,2 miljoner kronor (4,4 miljoner kronor) och för perioden januari-juni 2020 till 11,7 miljoner kronor (5,7 miljoner kronor). I kvartalsrapporten framgår det att verksamheten under det andra kvartalet har fokuserat på utveckling och leverans av de beställningar som erhållits. Vidare har utvecklingen av ett produktionskoncept som möter de kvalitets- och kostnadskrav som ställs intensifierats i och med att mindre serieproduktion startat. I kombination med något ökade kostnader för produktionsutveckling samt en negativ valutaomräkningseffekt av likvida medel om ca –1 miljoner kronor utvecklades periodens resultat negativt jämfört med föregående år trots att intäkterna växte. Nettoomsättningen uppgick som sagt till 5,2 miljoner kronor, jämför med 4,4 miljoner kronor för samma period i fjol. Rörelseresultatet var -11,2 miljoner kronor (-7,5 miljoner kronor) och periodens resultat landade på -11,2 miljoner kronor (-7,6 miljoner kronor). ”Det andra kvartalet 2020 utvecklades positivt trots den osäkerhet som fanns kopplat till Covid-19. Vi har nu kommit i en ställning där vi arbetar med flera stora kunder och där vi även börjat leverera mindre volymer av högupplösta antenner i formsprutad plast. Vårt arbete fortsätter nu med att komma i en position där vi blir leverantör av vågledarbaserade antenner till dessa kunder,” säger vd Lars-Inge Sjöqvist. Sjöqvist säger även att bolaget under hela våren har arbetat för att ingå ett långsiktigt licens- eller försäljningsavtal med Tier 1 underleverantör till fordonsindustrin som man genomfört flera utvecklingsprojekt för. ”Dessvärre har Covid-19 och dess påverkan på kundens verksamhet, inkluderat svårigheter att mötas fysiskt, lett till fördröjningar i förhandlingarna. De tester och utvärderingar av våra leveranser så här långt har samtidigt visat mycket god prestanda. Förhandlingarna pågår och med kunskapen om våra tekniska framgångar är vi positiva till att vi ska finna ett avtalsupplägg som gynnar båda parter””
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-1
Annons
Annons