Annons
Annons
© Alelion Elektronikproduktion | 31 augusti 2020

Kraftigt omsättningstapp för Alelion

Batteritillverkarens gångna kvartal har enligt vd:n Åsa Nordström präglats av effekter från pandemin och åtgärder för att säkra finanser och lönsamhet på lång sikt.

Orderingången och nettoomsättningen minskade under andra kvartalet för Alelion. Batteritillverkaren redovisar i sin senaste delårsrapport siffror på 13,8 (23,9) respektive 3,2 miljoner kronor (32,7). Rörelseresultatet försämrades en aning jämfört med samma period i fjol och landade på minus 19,4 miljoner (-17,9). Rörelsens kostnader reducerades från minus 58,6 till minus 24,5 miljoner, samtidigt som nettoresultatet och kassaflödet förbättrades till minus 20,2 (-22,7) respektive minus 11,2 miljoner (-15,6). Åsa Nordström, vd på bolaget, berättar att den pågående pandemin har fortsatt att påverka både marknad och kunder under perioden. – Vi har noterat ett ökat fokus på att slutföra projekt som redan initierats, men också en ökande försiktighet inför nya satsningar. Detta är tydligt inom materialhantering och givetvis även inom flyKraftigt omsättningstapp för Alelion Batteritillverkarens gångna kvartal har enligt vd:n Åsa Nordström präglats av effekter från pandemin och åtgärder för att säkra finanser och lönsamhet på lång sikt. Orderingången och nettoomsättningen minskade under andra kvartalet för Alelion. Batteritillverkaren redovisar i sin senaste delårsrapport siffror på 13,8 (23,9) respektive 3,2 miljoner kronor (32,7). Rörelseresultatet försämrades en aning jämfört med samma period i fjol och landade på minus 19,4 miljoner (-17,9). Rörelsens kostnader reducerades från minus 58,6 till minus 24,5 miljoner, samtidigt som nettoresultatet och kassaflödet förbättrades till minus 20,2 (-22,7) respektive minus 11,2 miljoner (-15,6). Åsa Nordström, vd på bolaget, berättar att den pågående pandemin har fortsatt att påverka både marknad och kunder under perioden. – Vi har noterat ett ökat fokus på att slutföra projekt som redan initierats, men också en ökande försiktighet inför nya satsningar. Detta är tydligt inom materialhantering och givetvis även inom flygplatssegmentet, skriver vd:n i rapporten. Samtidigt har det gångna kvartalet präglats av ”flera viktiga åtgärder för att säkra bolagets finanser och långsiktiga lönsamhet”. – Det utvärderingsarbete som investeringsbanken Redeye inledde under våren har inneburit att vi efter kvartalets slut kunnat presentera villkoren för en företrädesemission bestående av aktier och teckningsoptioner. Genom teckningsförpliktelser från vår största ägare Fouriertransform, samt garantiåtaganden från ett antal investerare, är den initiala emissionslikviden om 56,8 miljoner kronor fullt garanterad. Upplägget innehåller också en möjlighet till överteckningsoption och vid full teckning i emissionen, fullt utnyttjande av övertecknings- samt teckningsoptionerna, tillförs bolaget cirka 93-112 miljoner kronor före emissionskostnader, skriver Åsa Nordström i rapporten. Under perioden landade bolaget ordrar från Cargotec, Hiab och Terberg Group. gplatssegmentet, skriver vd:n i rapporten. Samtidigt har det gångna kvartalet präglats av ”flera viktiga åtgärder för att säkra bolagets finanser och långsiktiga lönsamhet”. – Det utvärderingsarbete som investeringsbanken Redeye inledde under våren har inneburit att vi efter kvartalets slut kunnat presentera villkoren för en företrädesemission bestående av aktier och teckningsoptioner. Genom teckningsförpliktelser från vår största ägare Fouriertransform, samt garantiåtaganden från ett antal investerare, är den initiala emissionslikviden om 56,8 miljoner kronor fullt garanterad. Upplägget innehåller också en möjlighet till överteckningsoption och vid full teckning i emissionen, fullt utnyttjande av övertecknings- samt teckningsoptionerna, tillförs bolaget cirka 93-112 miljoner kronor före emissionskostnader, skriver Åsa Nordström i rapporten. Under perioden landade bolaget ordrar från Cargotec, Hiab och Terberg Group.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2