Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ChromoGenics
Elektronikproduktion |

Chromogenics fortsatt coronapåverkat – spår lägre helårssiffra

Pandemin har orsakat orderfördröjningar för Chromogenics som bedöms drabba helåret. Samtidigt slipar Uppsalabolaget på ett antal poster under andra kvartalet och andas hoppfullhet rörande den pågående maskinparkssatsningen.

Chromogenics nettoomsättning uppgick till fyra miljoner kronor och resultat landade på minus 18,9 miljoner under andra kvartalet, en minskning jämfört med samma period under fjolåret då siffrorna skrevs till 12,5 respektive minus 18,3 miljoner. Bolaget påverkades fortsatt av pandemin under andra kvartalet, skriver man i sin senaste delårsrapport. – Ett flertal av våra kunder är stora välkända byggbolag och fastighetsägare som gör återkommande beställningar. Större förväntade ordrar under våren/sommaren 2020 har fördröjts, vilket försinkar bolagets orderingång och fakturering under innevarande år. Orderstocken uppgick till 9,7 miljoner kronor vid halvårsskiftet. ChromoGenics nettoomsättning för 2020 bedöms därför understiga utfallet för helåret 2019, skriver nyligen tillträdde vd:n Leif Ljungqvist i delårsrapporten. Samtidigt förbättrade man sitt rörelseresultat till minus 15,5 miljoner (-17,6) och stärkte sina likvida medel till 36,1 miljoner (14,9). – Det andra kvartalet inleddes med att introducera åtgärdsprogram i syfte att hålla nere löpande kostnader. Från 1 april arbetade 70 procent av personalen 40 procent av normaltid och några medarbetare fick tyvärr avsluta sin anställning. Det har pågått en översyn av avtal och kostnader samtidigt som kvalitetsorganisationen förstärktes med nya rutiner. Personal som arbetar med driftsättning av sputtringsmaskinerna har hela tiden arbetat fulltid, fortsätter vd:n och berättar att kostnadsbesparingarna får störst effekt under kvartal tre. Chromogenics har tidigare drabbats av återkommande brister i levererad sputtrad film från en extern leverantör. För att få bukt med detta har bolaget som mål att – via egen investering i maskinkapacitet – förfoga över en betydande kapacitet. – Installationsprocessen under det andra kvartalet fortlöpte dock i stort sett enligt plan och den första maskinen är installerad. Vår egen personal gjorde en stor insats och inhämtade under våren viss tid genom egna insatser. Corona-pandemin skapar dock fortsatt problem genom reserestriktioner för våra utländska konsulter som behövs för att driftsätta maskinerna, berättar Ljungqvist. Bedömningen är att maskininvesteringen möjliggör förbättrad bruttomarginal, kvalitets- och miljömässig stabilitet sett till produktionsprocesser och produkterna, och öppnar för affärsmöjligheter för andra tillämpningar än laminerat glas. – Eftersom vi i dagsläget har ett relativt lågt volymbehov av sputtrad film som insatsprodukt för tillverkning av dynamiska glas finns det en betydande överskottskapacitet i våra maskiner, vilket kan öppna möjligheter att etablera fler intäktskällor exempelvis inom den nordiska marknaden för medicinteknik och elektronik. Nästa steg är verifiera, trimma in och finjustera tillverkningsprocessen med tillhörande styrsystem. Bolaget tillägger att man har som målsättning att starta en ISO-certifieringsprocess under första hälften av 2021.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-30 20:03 V22.0.11-1
Annons
Annons