Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sensys Gatso Elektronikproduktion |

Rekordartad orderingång för Sensys Gatso

Trafiksäkerhetsbolaget uppger att den hittills totala orderingången i år är den största i verksamhetens historia.

Nettoomsättningen minskade en aning från 96,9 till 93,5 miljoner kronor. Orderingången, däremot, nära på fördubblades till 282,6 miljoner (141,5). Enligt trafiksäkerhetsbolagets vd, Ivo Mönnink, handlar det om rekordnivåer. – Den totala orderingången hittills i år uppgår till 344 miljoner kronor, vilket är den högsta i företagets historia. Detta beror till stor del på att våra kontrakt får allt högre ordervärden. De senaste sju månaderna har vi tagit emot beställningar från en kund i Australien till ett sammanlagt värde av 167 miljoner kronor, och från Costa Rica motsvarande 192 miljoner kronor. Inräknat nya TRaaS-kontrakt i USA och Nederländerna uppgår orderingången på rullande tolv månader nu till 665 miljoner kronor – ytterligare ett rekord i Sensys Gatsos historia, skriver vd:n i rapporten. Sensys Gatso landade även ett kontrakt med en befintlig kund från Saudiarabien värderat till 275 miljoner kronor. – Nya, och större, ordrar fortsätter att komma in, och orderboken är större än någonsin. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga ambition att öka nettoomsättningen till mer än en miljard kronor år 2025. Av denna omsättning ska 60 procent, över 600 miljoner kronor, komma från återkommande TRaaS-intäkter. Vi håller också kvar vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15 procent år 2025, fortsätter Ivo Mönnink. Bolaget stärkte sitt EBITDA under perioden till 12,3 miljoner (4,4) och vände fjolårets kassaminus till 1,8 miljoner (-2,7). Totalresultatet försämrades dock till minus 17 miljoner (-5,1).
Annons
Annons
2023-03-19 23:07 V20.13.9-1
Annons
Annons