Annons
Annons
© Högskolan i Skövde Teknik | 04 september 2020

Skövdedoktorand testar samarbetet mellan människa och robot

Har tagit fram en virtual reality-miljö med målet att underlätta interaktionen mellan parterna vid monteringsuppgifter inom industrin.

– Industriella robotar används i dag till många olika processer inom tillverkningsindustrin, och placeras då ofta innanför ett säkerhetsstängsel, eftersom de är farliga för människan. Vi vill i stället använda oss av så kallade kollaborativa robotar. Sådana robotar kan på ett säkrare sätt arbeta i närheten av en människa, säger Patrik Gustavsson, doktorand på Högskolan i Skövde, i ett pressmeddelande. För detta har Patrik i sin forskning tagit fram en virtual reality-miljö där det går att testa hur väl ett människa-robot-samarbete skulle fungera vid olika monteringsuppgifter. Här används bland annat taligenkänning, AR (förstärkt verklighet) för test att leda roboten med handen. – Kan roboten och människan samarbeta och interagera på ett bra sätt kan man dra fördel av bådas färdigheter, fortsätter Patrik Gustavsson. På så vis går det att testa nya applikationer, utan att det är en säkerhetsrisk, menar han. – Jag hoppas på att kunna fortsätta utvecklingen av den här virtuella verklighetsmiljön, så att industrin kan ta del av den på ett så bra sätt som möjligt. Framöver kommer vi att starta ett forskningsprojekt där vi kan ta den här virtuella miljön och applicera på ingenjörsverktyg som finns i industrin idag. Förhoppningsvis kan vi se hur det kan förbättra arbetsprocessen för de som arbetar med den här typen av teknik, säger Patrik Gustavsson.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2