Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 september 2020

Green Hydrogen Systems avancerar i fabriksbygget

Den 1 november påbörjar den danska elektrolyt-tillverkaren produktionen vid sin nya hemmaborg i Kolding.

GHS kommande högkvarter sträcker sig över en totalyta på 4’000 kvadratmeter. Detta innebär enligt bolaget en sexfaldig ökning jämfört med vad man har haft till förfogande innan. Måttet uppges dock bara gälla byggets inledande fas. Elektrolyt-aktören har nämligen planerat in efterföljande expansioner som tillåter 12’000 – vilket sägs räcka för en årlig produktionskapacitet på 600 MW – och upp emot 24’000 kvadratmeter. Under gårdagen delade bolaget med sig av en video som visar hur fabriksbygget fortlöper. Vd:n Neils-Arne Baden har i ett tidigare pressmeddelande sagt att den nuvarande personalstyrkan på 30 förväntas till 50 personer vid årsslutet.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1