Mönsterkort | 10 augusti 2000

Aerotech Telub får miljonorder från FMV

Saab-företaget Aerotech Telub har fått en order om 23 miljoner kronor från FMV.
Avtalet innebär att Aerotech Telub ska medverka i utvecklingen av ett nytt radiosystem för JAS 39 Gripen.

Projektet kallas för TARAS och Aerotech Telub kommer där mestadels att bidra med installationer och specifikationsframtagning för markutrustning som inte sitter
i flygplanen. TARAS kommer att ersätta det nuvarande radiosystemet som togs i bruk under 1960-talet.

Aerotech Telub har i dag 2800 medarbetare och omsätter omkring 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av SAAB.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1