Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 januari 2003

WLAN ökar kraftigt

Wireless Local Area Network (WLAN) har uppnått stora framgångar i trådlösa nätverk för kontors- och hemmabruk vilket bland annat lett till att försäljningen av WLAN-utrustning ökade kraftigt under 2002.

Nu är utmaningen att övertyga användarna att använda publikt WLAN på caféer, flygplatser och hotell. En ny rapport från Northstream tar upp möjligheter, utmaningar och strategier för tjänster baserade på publikt WLAN. Förra året ökade den globala försäljningen av WLAN-utrustning med 70 procent och intäkterna landade kring 2.1 miljarder USD. En ökande andel företag i Nordamerika, Asien och Europa integrerar WLAN i företagets IT-struktur. Det är dock stor skillnad mellan framgången för WLAN på kontor och i hushåll, jämfört med de affärsmöjligheter som öppnar sig med publikt WLAN på caféer, flygplatser, hotell och andra offentliga platser. - Storleken och värdet på marknaden för publikt WLAN, som i huvudsak utgörs av mobila företagsanvändare, är osäker och marknadsstrukturens instabilitet visar på en hög risk för bristande lönsamhet, säger Tommy Ljunggren på Northstream. Publikt WLAN kräver engagemang, kunskap om var det finns täckning och tillgång till rätt utrustning hos användarna. Man måste hitta en lämplig plats att sitta på, ställa in nätverksinställningarna och slutligen (oftast) betala för tillgång till nätverket. Denna process är ofta alltför omständlig och komplicerad för att attrahera majoriteten av potentiella användare. Det betyder att publikt WLAN främst kan nå framgång på de ställen där affärsresenärer uppehåller sig en längre tid, t.ex. på hotell, konferenscenter och kommunikationscentra (flygplatser etc.).
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2