Annons
Annons
© Husqvarna Elektronikproduktion | 10 september 2020

Stärkt försäljning för Husqvarna – återinför utdelning

Stanna-hemma-trenden kopplad till Covid-19 och positiva väderförhållanden i form av en förlängd trädgårdssäsong pekas ut som bidragande faktorer.

Husqvarna Group uppger att nettoomsättningen med 21 procent för de första två månaderna av det tredje kvartalet 2020. Detta jämfört med motsvarande period föregående år och justerat för valutakursförändringar, lyder ett pressmeddelande. ”Produktmixen har varit gynnsam, både i Husqvarna- och Gardena-divisionerna med särskilt stark tillväxt i kategorier som robotgräsklippare och bevattningslösningar,” skriver bolaget. I slutet på april togs beslutet att dra tillbaka utdelningsförslaget för räkenskapsåret 2019, mot bakgrund av pandemin. ”Styrelsen har nu utvärderat företagets finansiella utveckling och ställning liksom generella marknadsförhållanden och bedömer att ett återinförande av utdelningen är lämpligt,” fortsätter man. En extra bolagsstämma ska nu hållas den 23 oktober för att besluta om en utdelning om 2,25 kronor per aktie ska betalas ut för berörda räkenskapsår. Samtidigt uppger man att erhållna statliga bidrag har återbetalats, och att inga har bokförts i 2020 års räkenskaper.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1