Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mikael Wallerstedt Teknik |

Batteriforskningsinitiativet Battery 2030+ drar i gång

Syftet uppges vara att göra Europa världsledande inom utveckling och produktion av framtidens batterier.

Batterierna behöver få större lagringskapacitet, längre livslängd, bli säkrare och blir miljövänligare än dagens batterier för att lättare klara omställningen till ett mer klimatneutralt samhälle, menar Uppsala universitetet som leder projektet. – Vi har arbetat i drygt ett år med den färdplan som vi presenterade i mars i år och som vi baserar våra forskningsinsatser på. Vi startar nu de olika forskningsprojekten och ser till att våra idéer resulterar i ny kunskap och nya produkter – och självklart i bättre batterier, säger Kristina Edström, professor vid Uppsala universitet och koordinator för BATTERY 2030+, i ett pressmeddelande. Storsatsningen består från och med 1 september av sju projekt med en total budget på 40,5 miljoner euro från EU:s forsknings- och innnovationsprogram Horisont 2020. Projekten handlar dels om utveckling av en europeisk infrastruktur för att kombinera storskaliga beräkningar och experimentserier för att analyser och förstå de komplexa reaktioner som sker inuti ett batteri. Dels om att utveckla och integrera sensorer som i realtid undersöker och rapporterar om batteriets hälsotillstånd Och till sist, att utveckla självläkande komponenter som förlänger batteriets livslängd. Forskningsprojekten äger även rum i Danmark, Frankrike, Spanien, Tyskland, Bryssel och i Finland.
Annons
Annons
2023-03-29 21:41 V20.13.15-1
Annons
Annons